Ulga inwestycyjna

Wstęp

obraz

Wybierz podatnika w okienku głównym i kliknij "Wymiar".

Następnie kliknij przycisk "Ulga inwest." (1).


obraz

Pojawi się okienko ulg inwestycyjnych.

W tabeli (2) widać ulgi wybranego podatnika.

Przycisk

Zakładka "Ustawienia" (8) nie jest obsługiwana przez użytkownika.

Dopisywanie

obraz

Gdy klikniesz "Dopisz" (3), pojawi się okienko, jak na obrazku obok.

  • W pole (9) wpisz całkowitą kwotę ulgi.
  • W pole (10) wpisz rok, od którego ulga ma być odliczana.
  • W pole (11) wpisz roczną kwotę ulgi.
  • Jeśli użyjesz przycisku (12), komputer wpisze w pole (11) kwotę podatku rolnego.
  • W pole (13) możesz wpisać np. nr decyzji itp. dodatkowe informacje.

Jeśli całkowita kwota ulgi jest większa od podatku rolnego, program rozpisze ulgę na kolejne lata, ale nie więcej niż na 15 lat.

Jeśli całkowita kwota ulgi jest większa niż podatek rolny przez 15 lat, nadwyżka zostanie dodana do ostatniego roku.

Dopisywania, z rozkładaniem na kolejne lata, można użyć, gdy lata nie pokrywają się z poprzednią ulgą inwestycyjną. Inaczej mówiąc, nie może być dwóch zapisów ulgi w tym samym roku.

Poprawianie

obraz

Gdy klikniesz "Popraw" (4), pojawi się okienko, w którym możesz wprowadzić zmiany w wybranej uldze.

Jeśli zmienisz kwotę ulgi przy włączonej opcji "Zapisz korygując kwoty w kolejnych latach" (14), program skoryguje kwoty ulg w kolejnych latach tak, aby suma ulg nie uległa zmianie. Program robi to poprawnie tylko w prostych przypadkach:

  • odliczana jest tylko jedna ulga,
  • podatek rolny nie zmniejsza się w znaczący sposób.
W pozostałych przypadkach użytkownik musi sam odpowiednio skorygować zapisy.

Sprawdzanie

Rozkładając ulgę na kolejne lata, przyjmuje się kwotę rocznej ulgi równą kwocie podatku rolnego w danym roku. Jeśli podatek rolny zmieni się w kolejnym roku, operacje "Sprawdź..." (6)(7) zasygnalizują niezgodność. Użytkownik powinien wprowadzić odpowiednie korekty operacją "Popraw" (4).

Przycisk "Sprawdź wszystkie" (7), sprawdza wszystkie ulgi inwestycyjne w danym roku, we wszystkich kartotekach; dodatkowo sporządza wykaz w/w ulg.