Mandaty

Wstęp

obraz

Straż miejska dostarcza plik mandatów, na których jest nr rejestracyjny pojazdu, ale nie ma nazwiska właściciela. Najwygodniej było by wpisać je do komputera, a potem uzupełnić dane właściciela, najlepiej łącząc z istniejącą bazą adresową.


obraz

Temu właśnie służy blok operacji "Mandaty" (1) w programie PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ (fk2000pd1).

Operacja "Dopisz"

obraz

Operacją "Dopisz" (2) wpisujesz mandat do komputera.

obraz

Program utworzy w bazie danych adres i konto, na którym zaksięguje należność. Tymczasowo, zamiast nazwiska, wpisze datę i numer mandatu.

Później można w wydziale komunikacji ustalić dane właściciela i uzupełnić je w komputerze. Zalecamy użycie operacji "Podłącz adres".
Operacja "Podłącz adres"

Bardzo często właściciel jest już w bazie adresowej. Wystarczy go tam odnaleźć i połączyć z kontem.

Wywołaj operację "Podłącz adres" (3). Pojawi się okienko bazy adresowej. Wpisz fragment nazwiska w pole (4) i kliknij "Szukaj" (5). Jeżeli znajdziesz właściciela w okienku (6), kliknij "Wybierz" (7).

obraz