Wysyłanie faktur pocztą elektroniczną

Wstęp

obraz

W różnych programach, w operacjach drukujących faktury, można znaleźć znacznik "wyślij e-mail" lub podobnej treści.

Ustawienie tego znacznika spowoduje wysłanie faktury pocztą elektroniczną, o ile:

Przypisanie adresu e-mail do odbiorcy

obraz

W programach podatkowych okienko edycyjne konta i adresu wygląda jak na obrazku obok.

Wśród danych adresowych znajdziesz pole "e-mail".


obraz

W programie "Fakturowanie" okienko edycyjne adresu jest nieco inne, ale tu także znajdziesz pole "e-mail".

Pola "e-mail" różnią się kolorystyką od innych pól, sygnalizując w ten sposób, że należy kliknąć w nie dwa razy.


obraz

Pojawi się moduł, przy pomocy którego można wpisać adres e-mail.

Można dopisać wiele adresów e-mail. W takim przypadku jeden z nich należy oznaczyć jako aktywny ...


obraz

... aby wskazać programowi, którego adresu e-mail użyć.

Konfiguracja połączenia ze skrzynką e-mail

obraz

W głównym okienku, w górnym menu, znajdziesz operację "Ustawienia / Ustawienia e-mail".

W zakładce "wiadomość" (5) wpisuje się:

  • adres e-mail nadawcy (1),
  • tytuł wiadomości (2),
  • treść wiadomości (3).

W tytule i w treści można użyć tak zwanego klucza (4), który zostanie zastąpiony odpowiednią treścią:

  • #nrFaktury - nr faktury,
  • #nazwaKartoteki - nazwa aktualnie wybranej kartoteki kont.

Faktura przesyłana jest jako załącznik.


obraz

W zakładce "serwer SMTP" (6) wpisujemy ustawienia (7) dla skrzynki e-mail (1) podanej w zakładce "wiadomość" (5).

Na rysunku obok widać ustawienia dla popularnej skrzynki typu "...@poczta.onet.pl".


obraz

Okienko z zakładką "wiadomość" (5) pojawia się również przed rozpoczęciem wysyłania poczty elektronicznej.

Różni się ono przyciskami, ponieważ tutaj można tylko dopisać lub zmienić coś w temacie (2) lub w treści (3), następnie kliknąć:

  • kontynuuj - aby rozpocząć wysyłkę,
  • przerwij - aby zaniechać wysyłki.

Raport z wysyłki e-mail

obraz

W trakcie wysyłania poczty elektronicznej program nie daje komunikatów, czy przesyłka się powiodła, czy nie i z jakich powodów. Można to zobaczyć w tak zwanym "Raporcie e-mail" (patrz blok operacji :Ustawienia").

Jeżeli w kolumnie "Uwagi" (1) jest jakaś informacja, oznacza to, że dana faktura nie została wysłana.