Odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie

Do księgowania odroczeń, rozłożeń na raty i umorzeń służy operacja "Przypisy" => "Odroczenie/umorzenie".

Przygotowanie księgowań

obraz

W "tabeli należności" wybieramy należność, następnie w "module operacyjnym" klikamy odpowiedni "przycisk".

Powtarzamy tę czynność odpowiednią ilość razy, jeżeli odraczamy lub umarzamy większą ilość należności.

W "tabeli wynikowej" pojawiają się księgowania, które będą wykonane gdy wciśniemy "wykonaj". Możemy je dowolnie edytować, zmieniając wartości bezpośrednio w tabelce lub przyciskami z prawej strony. W szczególności "czyść" wymazuje całą zawartość tabelki.

Przed wciśnięciem "odroczenie" należy wpisać datę nowego terminu płatności.

Przed wciśnięciem "rozł.na raty" (rozłożenia na raty) należy wpisać ilość rat. Terminy płatności poszczególnych rat ustawia się w zakładce "terminy rozł.na raty".

Odsetki i opłata prolongacyjna

obraz

Nad "panelem operacyjnym" znajduje się panel, w którym możemy podać

  • "% opł.prolong." - (procent opłaty prolongacyjnej) Jeżeli wpiszemy tutaj np: 50 to przy odroczeniu lub rozłożeniu na raty, program doksięguje 50% odsetek naliczonych od pierwotnego do nowego terminu płatności. Jest to tak zwana opłata prolongacyjna.
  • "data podania" - Jeżeli wpiszemy datę, która będzie późniejsza od terminu pierwotnego płatności, program doksięguje pełne odsetki naliczone od pierwotnego terminu płatności do "daty podania", natomiast ewentualna opłata prolongacyjna będzie liczona od "daty podania".

Jeżeli umarzana należność ma odsetki (patrz "tabela należności" kolumna "odsetki"), program automatycznie dołączy odpis odsetek policzonych od terminu płatności do "daty decyzji". Jeżeli w decyzji podana jest inna kwota umarzanych odsetek, można ją poprawić w "tabeli wynikowej", w szczególności usunąć. Ostatecznie, okresowy przypis odsetek "pos" skoryguje saldo odsetek tak, aby było równe sumie odsetek od niezapłaconych należności.

Odsetki prolongacyjne będą miały symbol należności "op". Pozostałe odsetki będą miały symbol należności "od".

Księgowanie i wydruk decyzji

Na koniec wciskamy "wykonaj" z ewentualnym wydrukiem decyzji. Formę decyzji ustawia się w zakładce "forma decyzji".

Przed kliknięciem wykonaj należy odpowiednio ustawić dane w "module dokumentu". M.in. "data decyzji" zostanie zapisana jako data dokumentu a "nr decyzji" jako numer dokumentu.