e-PIT

obraz

W każdej operacji typu "PIT" znajdziesz przycisk "e-PIT".


obraz

Program zapisze e-PIT w pliku (1) i w folderze (2). Można oczywiście zmienić nazwę i folder.

Akceptujemy zapis przyciskiem "Otwórz" (3).


obraz

Pojawi się okienko rozpoczynające proces podpisu i wysłania e-PIT do Ministerstwa Finansów.


obraz

Na koniec program pokaże deklarację z wpisanym numerem identyfikacyjnym, nadanym przez system e-Deklaracje Ministerstwa Finansów.