Wykazy i zestawienia

Wstęp

obraz

Program komputerowy gromadzi informacje, aby je przetwarzać i pokazywać wyniki w formie różnych wykazów lub zestawień. Znajdziesz je w każdym programie, w bloku operacji "Wykazy".

W niniejszej instrukcji nie opisujemy każdego wykazu czy zestawienia. Po prostu uruchom i zobacz. Możesz bez obaw eksperymentować do woli, ponieważ operacje tego typu nie dokonują zmian w bazie danych, a jeśli nawet to robią, najpierw pojawia się odpowiednia informacja i pytanie o zgodę.

Opisujemy tylko wykazy i zestawienia skomplikowane lub te, które są elementem złożonego procesu. Pozostałe przeważnie wyposażone są w intuicyjne okienka. Czasami dodajemy zakładkę "Opis" z dodatkowymi objaśnieniami.

Tutaj podamy tylko kilka uwag ogólnych i szczegółowy opis okienka, w którym standardowo pojawiają się wykazy i zestawienia.

Uwagi ogólne

Po wywołaniu operacji typu wykaz lub zestawienie, najczęściej pojawia się okienko, w którym można sprecyzować np: na jaki dzień, z jakiej grupy danych itp.

obraz

Na obrazkach obok pokazano przykładowe okienka tego typu. Poniżej opiszemy ich typowe elementy.

Od pewnego czasu w/w okienkom nadajemy kolory oliwkowe. W ten sposób informujemy, ze operacja jest bezpieczna, ponieważ nie wykonuje zmian w bazie danych. Operacjom, które takie zmiany robią, nadajemy kolory czerwonawe.

Widać tu pola wyboru (1)(2)(3). Pole wyboru kartotek (1) opisaliśmy w osobnym rozdziale.

Często użytkownicy pytają "Dlaczego na wykazie nic nie widać ?", "Dlaczego na zestawieniu są same zera ?". Najczęstszym powodem jest podanie w polach wyboru zbyt wielu ograniczeń. Jeśli masz taki problem, poeksperymentuj zmniejszając liczbę ograniczeń.

Często spotykane pole "Nagłówek wydruku" (4), pozwala nadać wydrukowi własny tytuł.

obraz

Na koniec klikasz "Wykonaj" (5) i czekasz na efekt. Sporządzenie niektórych wykazów czy zestawień wymagają więcej czasu. Przeważnie w takich przypadkach dodajemy pasek postępu wykonania.

Jeżeli w okienku widać informację (7), program zrobi wykaz, zestawienie z tego co wybrano w okienku głównym. W przeciwnym wypadku używa się pól wyboru (1)(2)(3).

Okienko wykazów i zestawień

obraz

Wszystkie wykazy i zestawienia pokazują się w formie jak na powyższym obrazku. Forma ta składa się z następujących elementów.

 • (1) - Treść wykazu/zestawienia
 • (2) - Pasek z miniaturkami stron
 • (3) - Powiększanie i pomniejszanie
 • (4) - Przejście do strony następnej lub poprzedniej, pierwszej lub ostatniej
 • (5) - Skok do strony z zadanym numerem
 • (6) - Wyszukiwanie w treści
 • (7) - Kopiowanie do schowka systemowego
 • (8) - Ustawienia wydruku
 • (9) - Wydruk
 • (10) - Otwarcie pliku wcześniej zapisanego (11)
 • (11) - Zapis do pliku
 • (12) - Przerwanie tworzenia wykazu (może się przydać przy bardzo dużych wykazach)
 • (13) - Zamknięcie okienka

Wyszukiwanie w treści

obraz

Po wciśnięciu ikonki (1) pojawi się okienko (2), w którym wpisujesz szukany fragment tekstu i wciskasz przycisk (4).

W lewym pasku (5) pojawią się numery stron, na których znaleziono szukany fragment. Wystarczy w nie klikać, aby przenieść się do wybranej strony.

Ustaw znacznik (6), jeśli chcesz aby komputer rozróżniał duże/małe litery.

Zapis do pliku

obraz

Treść wykazu/zestawienia możesz zapisać do pliku.

Po wciśnięciu ikonki (11) (patrz "Wstęp") pojawi się okienko, pokazane na obrazku obok.

Przy pomocy standardowych mechanizmów (1)(2) wskaż miejsce docelowe.

Rozwijając listę (3) możesz zobaczyć, jakie typy plików możesz utworzyć, ale o tym jakiego typu pliku zostanie utworzony, decyduje nazwa pliku, którą wpiszesz w pole (4).

Np. jeżeli chcesz utworzyć plik PDF o nazwie "wydr", to w polu (4) musisz wpisać "wydr.pdf".

Na koniec wciskasz "Zapisz" (5).