Wykazy i zestawienia

Wstęp

obraz

W tym rozdziale nie opisujemy konkretnego wykazu czy zestawienia. Przedstawiamy tylko ogólne cechy i sposoby posługiwania się wykazami i zestawieniami w naszych programach.

Program komputerowy gromadzi informacje, aby je przetwarzać i pokazywać wyniki w formie różnych wykazów lub zestawień. Znajdziesz je w każdym programie, w bloku operacji "Wykazy".

W niniejszej instrukcji nie opisujemy każdego wykazu czy zestawienia. Po prostu uruchom i zobacz. Możesz bez obaw eksperymentować do woli, ponieważ operacje tego typu nie dokonują zmian w bazie danych, a jeśli nawet to robią, najpierw pojawia się odpowiednia informacja i pytanie o zgodę.

Opisujemy tylko wykazy i zestawienia skomplikowane lub te, które są elementem złożonego procesu. Pozostałe przeważnie wyposażone są w intuicyjne okienka. Czasami dodajemy zakładkę "Opis" z dodatkowymi objaśnieniami.

Tutaj podamy tylko kilka uwag ogólnych i szczegółowy opis okienka, w którym standardowo pojawiają się wykazy i zestawienia.

Uwagi ogólne

Po wywołaniu operacji typu wykaz lub zestawienie, najczęściej pojawia się okienko, w którym można sprecyzować np: na jaki dzień, z jakiej grupy danych itp.

obraz

Na obrazkach obok pokazano przykładowe okienka tego typu. Poniżej opiszemy ich typowe elementy.

Od pewnego czasu w/w okienkom nadajemy kolory oliwkowe. W ten sposób informujemy, ze operacja jest bezpieczna, ponieważ nie wykonuje zmian w bazie danych. Operacjom, które takie zmiany robią, nadajemy kolory czerwonawe.

Widać tu pola wyboru (1)(2)(3). Pole wyboru kartotek (1) opisaliśmy w osobnym rozdziale.

Często użytkownicy pytają "Dlaczego na wykazie nic nie widać ?", "Dlaczego na zestawieniu są same zera ?". Najczęstszym powodem jest podanie w polach wyboru zbyt wielu ograniczeń. Jeśli masz taki problem, poeksperymentuj zmniejszając liczbę ograniczeń.

Często spotykane pole "Nagłówek wydruku" (4), pozwala nadać wydrukowi własny tytuł.

obraz

Na koniec klikasz "Wykonaj" (5) i czekasz na efekt. Sporządzenie niektórych wykazów czy zestawień wymagają więcej czasu. Przeważnie w takich przypadkach dodajemy pasek postępu wykonania.

Jeżeli w okienku widać informację (7), program zrobi wykaz, zestawienie z tego co wybrano w okienku głównym. W przeciwnym wypadku używa się pól wyboru (1)(2)(3).

Okienko wykazów i zestawień

obraz

Wszystkie wykazy i zestawienia pokazują się w formie jak na powyższym obrazku. Forma ta składa się z następujących elementów.

 • (1) - Treść wykazu/zestawienia
 • (2) - Pasek z miniaturkami stron
 • (3) - Powiększanie i pomniejszanie
 • (4) - Przejście do strony następnej lub poprzedniej, pierwszej lub ostatniej
 • (5) - Skok do strony z zadanym numerem
 • (6) - Wyszukiwanie w treści
 • (7) - Kopiowanie do schowka systemowego
 • (8) - Ustawienia wydruku
 • (9) - Wydruk
 • (10) - Otwarcie pliku wcześniej zapisanego (11)
 • (11) - Zapis do pliku
 • (12) - Przerwanie tworzenia wykazu (może się przydać przy bardzo dużych wykazach)
 • (13) - Zamknięcie okienka

Wyszukiwanie w treści

obraz

Po wciśnięciu ikonki (1) pojawi się okienko (2), w którym wpisujesz szukany fragment tekstu i wciskasz przycisk (4).

W lewym pasku (5) pojawią się numery stron, na których znaleziono szukany fragment. Wystarczy w nie klikać, aby przenieść się do wybranej strony.

Ustaw znacznik (6), jeśli chcesz aby komputer rozróżniał duże/małe litery.

Zapis do pliku

obraz

Treść wykazu/zestawienia możesz zapisać do pliku.

Po wciśnięciu ikonki (11) (patrz "Okienko wykazów i zestawień") pojawi się okienko jak na obrazku obok.

Przy pomocy standardowych mechanizmów (1)(2) wskaż miejsce docelowe.

Rozwijając listę (3) możesz zobaczyć, jakie typy plików możesz utworzyć, ale o tym jakiego typu pliku zostanie utworzony, decyduje nazwa pliku, którą wpiszesz w pole (4).

Np. jeżeli chcesz utworzyć plik PDF o nazwie "wydr", to w polu (4) musisz wpisać "wydr.pdf".

Na koniec wciskasz "Zapisz" (5).