Wykazy i zestawienia

Wstęp

obraz

Wszystkie wykazy i zestawienia pokazują się w formie jak na powyższym obrazku. Forma ta składa się z następujących elementów.

 • (1) - Treść wykazu/zestawienia
 • (2) - Pasek z miniaturkami stron
 • (3) - Powiększanie i pomniejszanie
 • (4) - Przejście do strony następnej lub poprzedniej, pierwszej lub ostatniej
 • (5) - Skok do strony z zadanym numerem
 • (6) - Wyszukiwanie w treści
 • (7) - Kopiowanie do schowka systemowego
 • (8) - Ustawienia wydruku
 • (9) - Wydruk
 • (10) - Otwarcie pliku wcześniej zapisanego (11)
 • (11) - Zapis do pliku
 • (12) - Przerwanie tworzenia wykazu (może się przydać przy bardzo dużych wykazach)
 • (13) - Zamknięcie okienka

Wyszukiwanie w treści

obraz

Po wciśnięciu ikonki (1) pojawi się okienko (2), w którym wpisujesz szukany fragment tekstu i wciskasz przycisk (4).

W lewym pasku (5) pojawią się numery stron, na których znaleziono szukany fragment. Wystarczy w nie klikać, aby przenieść się do wybranej strony.

Ustaw znacznik (6), jeśli chcesz aby komputer rozróżniał duże/małe litery.

Zapis do pliku

obraz

Treść wykazu/zestawienia możesz zapisać do pliku.

Po wciśnięciu ikonki (11) (patrz "Wstęp") pojawi się okienko, pokazane na obrazku obok.

Przy pomocy standardowych mechanizmów (1)(2) wskaż miejsce docelowe.

Rozwijając listę (3) możesz zobaczyć, jakie typy plików możesz utworzyć, ale o tym jakiego typu pliku zostanie utworzony, decyduje nazwa pliku, którą wpiszesz w pole (4).

Np. jeżeli chcesz utworzyć plik PDF o nazwie "wydr", to w polu (4) musisz wpisać "wydr.pdf".

Na koniec wciskasz "Zapisz" (5).