Formularz interaktywny

Wstęp

Interaktywnych formularzy używamy np. do sporządzania i wysyłania deklaracji PIT. Pozwalają one:

  • wpisać dane do deklaracji,
  • wydrukować deklarację,
  • podpisać elektronicznie,
  • wysłać.

Nasz program automatycznie uruchamia formularz interaktywny z wpisanymi danymi. Użytkownik może je przejrzeć i ewentualnie skorygować.

Wydruki generowane z interaktywnych formularzy na pewno spełniają wszystkie wymogi, ponieważ są tworzone przez odpowiednią, nadrzędną instytucję (w przypadku PIT - przez Ministerstwie Finansów).

W interaktywnym formularzu odbywa się także elektroniczne podpisywanie i wysyłanie, czyli cały proces przebiega bez konieczności zamykania i otwierania innych programów.

Jak to działa

Pokażemy, jak to działa, na przykładzie deklaracji PIT w programie "Płace".

obraz

Gdy klikniesz przycisk "e-PIT", pojawia się komunikat pokazany na obrazku obok. Kliknij "Zezwalaj".

Po kilku lub kilkunastu sekundach, zależnie od prędkości komputera i internetu, pojawi się okienko programu "Adobe Acrobat Reader" z interaktywnym formularzem, wypełnionym danymi przekazanymi z naszego programu.

obraz

Jeżeli u góry formularz pojawi się żółty pasek z przyciskiem "Opcje" (1), kliknij w ten przycisk i wybierz "Zawsze ufaj temu dokumentowi".

Możesz teraz przejrzeć cały formularz, ewentualnie coś skorygować. Jeżeli były robione jakieś poprawki, zalecamy kliknąć "Sprawdź poprawność" (2).

Możesz w tym momencie wydrukować deklarację, klikając w ikonkę drukarki (3), zalecamy jednak zrobić to po wysłaniu, wtedy na wydruku bedzie podany numer referencyjny (4).

Podpisanie i wysłanie

W przygotowaniu.

Zapisanie kopii i późniejsze korzystanie

obraz

Interaktywny formularz zamykasz standardowo, krzyżykiem w prawym górnym rogu.

Pojawi się komunikat, jak na obrazku obok. Kliknij "Tak".

obraz

Zobaczysz okienko jak na obrazku obok, gdzie wskazujesz folder, w którym ma być zapisana kopia (1). Koniecznie w nazwie (2) dopisz datę i nazwisko podatnika.

Kliknij "Zapisz" (3). Program zapisze plik .pdf we wskazanym miejscu. Zawsze możesz go otworzyć. Pojawi się formularz interaktywny z wpisanymi danymi, który możesz wydrukować, ewentualnie wprowadzić zmiany i wysłać np. jako korektę.