Przeksięgowania

Na podstawie wcześniej wykonanych księgowań chcesz wygenerować inne księgowania, np. na innych kontach, na innej kartotece, z inną klasyfikacją. Temu służy operacja "Przeksięgowanie", którą znajdziesz w menu głównym, w bloku "Operacje".

Podobnym mechanizmem jest "Przekierowanie", ale tam wszystko odbywa się równocześnie, czyli wykonujesz księgowanie i w tym samym momencie powstaje księgowanie dodatkowe.


obraz

Operacja "Przeksięgowania" sumuje paragrafami księgowania,

 • z zadanych kartotek (1),
 • z zadanych kont (2),
 • z zadanego okresu (3).

W polu (1) podajesz "nrk" kartoteki. Możesz go podejrzeć, gdy przełączasz kartoteki, w ostatniej, szarej kolumnie. Możesz podać kilka kartotek, oddzielając je przecinkami.

W polu (2) podajesz numer konto, z którego należy zebrać księgowania. Można podać wzorzec wybierający wiele kont, zbudowany tak jak pola wyszukujące, czyli fragment numeru ze znakami "%", "&", "_".

Do numeru konta w polu (2) musisz dodać symbol określający, po której stronie są sumowane kwoty:

 • "Wn" - po stronie Wn, zmniejszenia po Ma;
 • "Ma" - po stronie Ma, zmniejszenia po Wn,
 • "WN" - tylko po stronie Wn (zmniejszenia na czerwono),
 • "MA" - tylko po stronie MA (zmniejszenia na czerwono),

W polu (2) możesz podać kilka kont, oddzielając je przecinkami.

Podsumowane kwoty rozbija się wg tabelki (4), i tworzy z tego księgowania: Kolumny tabelki (4) oznaczają:

 • weź procent z podsumowanej kwoty,
 • zaksięguj na konto",
 • po zadanej stronie,
 • z zadaną klasyfikacją.

Liczby w kolumnie procentów muszą dawać w sumie 100.

Stronę księgowania w tabelce (4) określamy liczbą:

 • 1-Wn,
 • 2-Ma,
 • 1-storno Wn,
 • 2-storno Ma.

Możesz zdefiniować 9 różnych ustawień wybieranych przełącznikiem (5).

Gdy klikniesz przycisk "Wykonaj" (6), program wygeneruje księgowania, dodając odpowiednie zapisy do tabelki w okienku głównym. Dalej postępujesz jak przy zwykłym księgowaniu, czyli wpisujesz datę operacji, symbol i numer dokumentu itd., na koniec klikając "Księguj".