Jak zaznaczać zgony

w programach podatkowych

Zaznaczanie na koncie

obraz

Czasami przydatne jest zaznaczenie osoby, która zmarła. Aby to zrobić w naszych programach podatkowych, wystarczy kliknąć dwa razy w konto i w danych adresowych do drugiego imienia dopisać "[+]" (1).

Jeżeli w polu tym jest wpisane imie, znaki "[+]" można wpisać przed lub po imieniu.

U osób oznaczonych w w/w sposób pojawi się tabliczka "ZGON" (2) przy wszystkich najważniejszych operacjach.

Wczytywanie danych z urzędu stanu cywilnego

W programie PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ fk2000pd1 jest operacja "Inne/Wczytaj 'zgony'", która na podstawie plików, przekazywanych co pewien czas z USC (urzędu stanu cywilnego), uzupełnia zaznaczenia zgonów.

Operacja ta nie była używana od kilku lat, dlatego nie będziemy jej szczegółowo opisywać, niemniej chcieliśmy przypomnieć, że jest taka możliwość, o ile urząd zorganizuje przekazywanie wspomnianych plików z USC.