Przenoszenie danych do kartoteki opłat

Wstęp

Obecnie, ten rozdział na niewiele się przyda. Opisaliśmy w nim operacje używane w 2019, do tworzenia kartotek "opłat przekształceniowych", w związku z przekształceniem wieczystego użytkowania, działek zabudowanych na cele mieszkaniowe, w prawo własności.

Zachowaliśmy te operacje, wraz z niniejszym opisem, zakładając, że w przyszłości będą przekształcane także działki innego rodzaju.

Operacja "Przenieś dane do kartoteki opłat"

Przeniesienie do kartoteki opłat polega na skopiowaniu konta do specjalnej kartoteki (typ programu wymiarowego - 13) oraz przeniesieniu lub skopiowaniu niektórych, związanych z nim danych. Powstaje więc "nowe konto" będące kontynuacją "starego konta".

Przenoszenie kont należy robić na roku 2019, po zainicjowaniu tegoż roku. Dzięki temu na nowe konto zostaną przeniesione dane naliczeniowe.

Na starym koncie, w danych naliczeniowych roku 2018, zostanie wpisana taka "data do" (3), aby program nie naliczał już wieczystego.

Księgowania NIE SĄ PRZENOSZONE, dlatego samemu trzeba zrobić odpowiednie czynności na kontach:

 • Odpis na starym koncie.
 • Przypis na nowym koncie.
 • Przeksięgowanie wpłat.

obraz

Operację "Przenieś dane do kartoteki opłat" znajdziesz w bloku operacji "Przekształcenia".

 • Przełącznikiem (1) wybierasz czy przenosisz jedno konto czy więcej kont (wybranych w okienku głównym).
 • W polu (2) wpisujesz nr działki, jeśli ma być przeniesiona tylko jedna działka.
 • Podajesz "datę do" (3) jaką należy wpisać w dane naliczeniowe poprzedniego roku starego konta.
 • W tabelce (4) wybierasz kartotekę docelową.
 • Klikasz "Wykonaj" (5).
 • W zakładce "Opis" (6) przeczytasz jakie czynności wykonuje program.

W kartotece opłat możesz drukować zaświadczenia operacją "Przekształcenie".

Operacja "Wycofaj dane z kartoteki opłat"

obraz

Czasami przyda się operacja "Wycofaj dane z kartoteki opłat" w bloku operacji "Przekształcenia", która odwraca skutki operacji opisanej w poprzednim rozdziale.

W zakładce "Opis" (1) przeczytasz jakie dokładnie czynności wykonuje ta operacja. Tutaj nadmienimy tylko, że NIE PRZENOSI KSIĘGOWAŃ, czyli samemu trzeba na starym i nowym koncie zaksięgować odpowiednie odpisy/przypisy i przeksięgować wpłaty.

Po wykonaniu operacji sprawdź czy wszystko jest w porządku klikając "Wymiar" i "Pokaż konto" dla konta źródłowego i docelowego.

Dla obydwu kont wykonaj "Przypisy/Przypis dodatkowy pojedynczy".

Wycofanie jednej działki z kartoteki opłat

obraz

Jeżeli na koncie opłat jest kilka działek a chcesz wycofać tylko jedną.

 • Kliknij "Wymiar", wybierz działkę i kliknij "Przenieś".
 • Pojawi się okienko, w którym wskazujesz kartotekę i konto docelowe.
 • Po wykonaniu operacji sprawdź czy wszystko jest w porządku, klikając "Wymiar" i "Pokaż konto" dla konta źródłowego i docelowego.
 • Sprawdź też w uwagach obydwu kont zapisy dotyczące aktualizacji opłat.
 • Dla obydwu kont wykonaj "Przypisy/Przypis dodatkowy pojedynczy".