JPK_KR

Operacja "Inne/JPK_KR" sporządza jednolity plik kontrolny, przesyłany na żądanie do Ministerstwa Finansów, zawierający księgowania, dokumenty oraz salda kont w zadanym okresie.


obraz

Z aktualnie wybranej kartoteki wybiera konta, na których jest bilans otwarcia lub obroty narastająco do końca zadanego okresu (1).

Ze wszystkich dzienników wybiera dokumenty z datą księgowania z zadanego okresu (1) oraz wszystkie księgowania z tych dokumentów.

Dane do JPK_KR pobiera tylko z jednej, aktualnie wybranej, kartoteki. Jeżeli należy przesłać dane np. z dwóch kartotek (dochody, wydatki), trzeba to zrobić w dwóch plikach.

Dane nagłówkowe program pobiera z "Ustawienia/Parametry", z panelu "JPK" - Sprawdź czy są poprawne.

sprawdź koniecznie kolejność i chronologię numeracji w zadanym okresie (1), we wszystkich dziennikach danej kartoteki.

Warto też sprawdzić zgodność przy pomocy "inne/kontrola zbiorów", opcja "13.Ksiegowania.konto niezgodne z nrkKonta".

Program zakłada, że symbol dokumentu "bo" ma tylko bilans otwarcia.

W danych opisujących konto, w polu "grupa", powinno być wpisane: "bilansowe", "pozabilansowe", "rozliczeniowe" lub "wynikowe", w przeciwnym wypadku program przyjmie typ konta "bilansowe".

Jeżeli konto syntetyczne ma analitykę, powinno być pseudokonto (bez księgowań) z nazwą syntetyki, w przeciwnym wypadku program w miejsce "OpisKategorii" powieli "KodKategorii", czyli zamiast nazwy syntetyki wpisze numer konta syntetycznego.

Analogicznie, do każdego zespołu kont (0,1,2...) powinno być pseudokonto (bez księgowań) z nazwą zespołu (np. 0-majątek trwały, itd.), w przeciwnym wypadku program w miejsce "OpisZespolu" powieli "KodZespolu".

Jeżeli w okienku raportującym (2) pojawi się napis "NIEZGODNOŚĆ SUM KONTROLNYCH", skontaktuj się z INFO-SPÓŁKA Ząbkowice Śl..