Tytuły wykonawcze i obciążenia hipoteczne - ogólnie i porównanie

W tym rozdziale przedstawimy i porównamy dwa mechanizmy:

  • tytuły wykonawcze - nazywane tutaj w skrócie TW,
  • obciążenie hipoteczne - nazywane tutaj w skrócie OH.


obraz

Operacja "Zaległości / Tytuły wykonawcze / Tytuł wykonawczy" drukuje TW i księguje na koncie dokument z symbolem "ttw". Dzięki temu mamy informację o numerze i dacie TW. Księgowania na tym dokumencie pokazują jakich należności dotyczy TW. Każde księgowanie jest w parze z księgowaniem równoważącym (identycznym ale z przeciwnym znakiem, jak na obrazku obok), dzięki czemu nie wpływa na żadne zestawienie księgowań.


obraz

Operacja "Zaległości / Obciążenie hipoteczne" księguje na koncie dokument z symbolem "hpt". Dzięki temu mamy informację o numerze i dacie OH. Księgowania na tym dokumencie pokazują jakich należności dotyczy OH. Podobnie jak w TW, każde księgowanie jest w parze z księgowaniem równoważącym (jak na obrazku obok).


obraz

Wycofanie TW robi się operacją "Zaległości / Tytuły wykonawcze / Wycofanie tytułu wykonawczego", która księguje na koncie dokument z symbolem "ctw". Księgowania na tym dokumencie są identyczne jak na wycofywanym "ttw". Kwota może być mniejsza w przypadku wycofania częściowego (jak na obrazku obok).


obraz

Natomiast do wycofania OH nie ma odrębnej operacji ani dokumentu ze specjalnym symbolem, robi się to tą samą operacją co OH, podając ujemną kotę (jak na obrazku obok).

Różnica między wycofaniem TW i OH polega na tym, że w przypadku TW wszystkie księgowania mają znacznik "T" a wycofanie rozpoznawane jest po symbolu dokumentu "ctw". Natomiast w przypadku OH, księgowania równoważące nie mają znacznika "H", można je zignorować, a te które mają znacznik "H" traktować jako OH lub wycofanie OH, zależnie od znaku.

Mechanizm wycofania OH jest prostszy i łatwiejszy w obsłudze od mechanizmu wycofywania TW. Niestety wymyśliliśmy go późnij, gdy na kontach było już wiele księgowań wycofujących TW.Podsumowując, TW i OH to dwa podobne, ale mimo wszystko oddzielne mechanizmy. Nie ma między nimi związku, choć w praktyce najpierw pojawia się TW a potem OH (ale niekoniecznie). Podobnie wycofanie TW powinno iść w parze z wycofaniem OH (ale też niekoniecznie, tym bardziej że wycofanie OH robi się na pisemny wniosek dłużnika).

W operacji 'Księguj' przy należnościach mogą pojawić się następujące znaczniki:

  • T - był TW (nie było OH ani wycofania TW).
  • H - było OH (nie było wycofania TW).
  • c - było wycofanie TW.
Takie same znaczniki pojawiają się w bilansie otwarcia.

Nie dają one pełnej informacji. Widząc np. znacznik "H", nie możesz stwierdzić czy OH dotyczyło całej należności czy jej części. Możesz przypuszczać, że był TW, ale nie jest to pewne.

Aby zobaczyć wszystkie "ttw", "hpt" i "ctw" na danym koncie i ze wszystkich lat, w operacji "Księguj" kliknij "pokaż ttw/hpt".

Aby zobaczyć wszystkie księgowania jak wyżej, ale dotyczące wybranej należności, polecamy na głównym okienku przycisk "pokaż konto (3)".

Rejestr TW (ze wszystkich kont) możesz sporządzić operacją "Zaległości/Tytuły wykonawcze/Rejestr...".

Rejestr OH (ze wszystkich kont) możesz sporządzić operacją "Zaległości/Obciążenia hipoteczne" - panel "Rejestr...".

Ponadto masz do dyspozycji operacje: