Płatnicy

podatku i składek ZUS.


Dopisywanie, usuwanie

obraz

Wywołaj operację "Ustawienia/Płatnicy". W okienku, jak na obrazku obok, przeważnie widać jednego płatnika, ale jeśli program "Płace" obsługuje kilka podmiotów, będzie ich kilku.

Przyciskami (1) możesz dopisywać i usuwać płatników.


obraz

Gdy klikniesz dwa razy w płatnika, pojawi się okienko edycyjne, jak na obrazku obok.

Zwróć uwagę na wybrany nr rachunku (8) w momecie kilknięcia w przycisk "Zapisz" (9). Niektóre operacje, korzystające z numeru rachunku, zastosują właśnie ten numer.

Przełączanie

obraz

W okienku głównym jest pasek (2), w którym widać aktualnie wybranego płatnika.

Kliknij w ten pasek, jeżeli chcesz się przełączyć na innego płatnika.


obraz

Pojawi się okienko, jak na obrazku obok. Wybierz płatnika i kliknij przycisk (3) lub po prostu kliknij w niego dwa razy.


obraz

Z każdym płatnikiem połączone są inne listy płac, dlatego logiczną konsekwencją zmiany płatnika, jest pojawienie się okienka, w którym należy wybrać inną istę płac.

Przełącznik (4) ustaw na "Płatnik", wtedy zobaczysz tylko te listy płac, które są powiązane z aktualnie wybranym płatnikiem.

Powiązanie z listami płac

Gdy tworzysz nową listę płac, automatycznie wiązana jest z aktualnie wybranym płatnikiem.

obraz

Jeżeli trzeba to zmienić, otwórz okienko z listami płac, następnie wybierz (5) listę lub kilka list.

Przełącznik (7) ustaw na "Wybrane", aby upewnić się, że wybór jest prawidłowy.

Kliknij przycisk "Ustaw płatnika" (6). Pojawi się okienko, w którym możesz wybrać płatnika.