Okresy chorobowe

obraz

W okienku pracownika, w zakładce "Chorobowe", rejestruje się:

  • okresy chorobowe,
  • opiekę nad dzieckiem,
  • urlopy macierzyńskie.

Dane te używane są między innymi do wyliczania wypłaty za okres choroby oraz sporządzenia raportu RSA.

W panelu (8) można podać okres, w którym program ma nie naliczać składki ZUS FP (Fundusz Pracy).


obraz

W okienku edycyjnym, w pola (1), wpisz okres i wybierz rodzaj (2).

Uwaga ! Jeżeli okres jest na przełomie miesiąca musisz go rozbić na poszczególne miesiące.

Pole "kod ZUS" (3) można wypełnić samemu lub wybrać z tabeli (4) i kliknąć przycisk (5).

W pole (6) wpisz nr zwolnienia.

Jeżeli okres jest w miesiącu, za który już zrobiono wypłatę, zaznacz "uwzględnić w następnym miesiącu" (7). Program oznaczy taki okres, dopisując "#" przed numerem zwolnienia.

Symbolika (Ch,Op,...) musi być taka sama jak w ECP, ponieważ używają jej operacje "Z zakładek do ECP" i "Z ECP do zakładek".