eZW - Elektroniczne Zawiadomienie Wierzyciela

obraz

Między wystawieniem TW - tytułu wykonaw-czego a jego wyegzekwowaniem może zmienić się wiele rzeczy; np komornik lub zobowiązany spłacą część zobowiązania lub zmienią się dane zobowiązanego. W takiej sytuacji należy do OE - organu egzekucyjnego (najczęściej jest nim Urząd Skarbowy) wysłać tak zwane ZW - zawiadomienie wierzyciela.

Od 01.01.2023 zawiadomienie ZW można wysłać tylko drogą elektroniczną.

Ponieważ eZW wysyła się tą samą aplikacją co eTW, proces wysyłania w obu przypadkach jest niemal identyczny. W niniejszej instrukcji ograniczymy się do opisu różnic: