ECP - wpisywanie godzin

obraz

Sprawdź miesiąc (1), ewentualnie wpisz odpowiedni i kliknij znajdujący się obok przycisk "przestaw".

Jeżeli tabela (2) jest całkiem pusta (początek miesiąca) wykonaj najpierw operację "ECP/NCP-nominalny czas pracy" (6), która każdemu pracownikowi, we wszystkich dniach roboczych, ustawi godziny "NCP" - nominalnego czasu pracy i godziny "Z"-zwykłe (7) jak na pokazanym przykładzie.

Wpisujesz godziny chorobowe, urlopy ... itp. bezpośrednio do tabeli (2) i nie musisz przejmować się odpowiednim zmniejszeniem godzin zwykłych (7). Kliknij "zapisz" (5) i ponownie otwórz okienko ECP a zobaczysz, że program sam dopasował godziny zwykłe (7) tak, aby ilość godzin NCP - nominalnego czasu pracy (6) zgadzała się z ilością pozostałych godzin. Więcej na ten temat przeczytasz w rozdziale "Uzgadnianie godzin"".

Z powyższego wynika kluczowa rola godzin NCP (6). To one decydują ile musi być w danym dniu wpisanych godzin zwykłych (7) lub innych.

Przypominamy !!! Zawsze wpisujesz godziny (nie dni), nawet w przypadku urlopów i chorobowych, a na koniec nie zapomnij kliknąć "zapisz" (5).