Zamówienie i faktura zaliczkowa

Wstęp

Jeżeli sprzedawca pobiera od nabywcy zaliczkę na poczet realizacji zamówienia, powinien wystawić fakturę zaliczkową, która różni się od zwykłej faktury przede wszystkim tym, że oprócz kwoty zaliczki pokazuje także całe zamówienie.

Z powyższego wynika, że najpierw trzeba zarejestrować zamówienie, aby następnie można było, w dowolnym momencie, sporządzić fakturę zaliczkową, jedną lub więcej.

Faktur zaliczkowych nie uwzględnia się przy liczeniu podatku dochodowego (chyba że zapłacono całość), ale zaliczki uwzględnia się w deklaracji VAT, w miesiącu, w którym zostały pobrane.

Zamówienie

obraz

Zamówienia nie mogą być rejestrowane w tym samym rejestrze co faktury, dlatego zakłada się dla nich osobny rejest, jeden lub więcej.

Zamówienia tworzy się podobnie jak zwykłe faktury. Poniżej wymienimy tylko różnice.

 • Wpisujesz numer i inne dane identyfikujące zamówienie (1).
 • Ustawiasz znacznik "Zamówienie" (2).
 • Wybierasz rejestr Zamówień (3).
 • Możesz zaznaczyć "Drukuj" i/lub "Rejestruj" (4).
 • W tabeli (5) wpisujesz treść zamówienia.
 • Na koniec klikasz "Wykonaj" (6).

Operacje z zakładki "Rejestr" (7).

 • "Pokaż" - działa normalnie. Możesz zrobić wydruk, na którym widać też wszystkie dotychczasowe zaliczki.
 • "Popraw" - aktualnie nie jest obsługiwane.
 • "Usuń" - możesz usunąć, ale po usunięciu wszystkich faktur zaliczkowych.
 • "Korekta" - nie ma zastosowania.

Faktura zaliczkowa

obraz

Faktura zaliczkowa traktowana jest w systemie jak zwykła faktura; rejestruje się ją w tych samych rejestrach co inne faktury. Dwie główne różnice to:

 • nieco inna papierowa postać,
 • powiązanie z zamówieniem, dlatego tworzenie zaczyna się od wskazania zamówienia.

Postępujesz jak przy zwykłej fakturze.

Musisz tylko ustawić znacznik "Faktura zaliczkowa" (1).

Tabela (2) musi być pusta, w przeciwnym wypadku program zachowa się jak przy operacji "Pokaż" lub "Popraw".

Po kliknięciu "Wykonaj" (3) ...


obraz
Pojawi się okienko, jak na obrazku obok.

Wybierz rejestr z zamówieniami (4).

W tabeli (5) i kliknij w nie dwa razy lub w przycisk "Wybierz" (6).


obraz

Poniżej zobaczysz panel z tabelą (7), w której widać kwoty brutto jak na zamówieniu (8) i obok, te same kwoty, pomniejszone o dotychczasowe zaliczki (9).

W polu (10) program podkłada maksymalną kwotę zaliczki, kwotę brutto zamówienia pomniejszoną o dotychczasowe zaliczki. Wpisujesz kwotę zaliczki ustaloną z nabywcą.

Przyciskiem (11) możesz zobaczyć daty, kwoty i numery poprzednich zaliczek.

Na koniec klikasz "Przelicz" (12).

Operacje z zakładki "Rejestr" (13).

 • "Pokaż" - działa normalnie.
 • "Popraw" - działa normalnie.
 • "Usuń" - działa normalnie.
 • "Korekta" - aktualnie nie jest obsługiwane.