Wstęp

obraz

Wszystko co jest związane z obsługą PPK znajdziesz w bloku operacji (1). Jest tam między innymi generowanie plików PPK przesyłanych do instytucji finansowych (rejestracja, składki, deklaracje itp.) oraz wykaz uczestników PPK.

obraz

Na obrazku obok - fragment menu bloku operacji "PPK" (1). Poszczególne operacje opiszemy w kolejnych rozdziałach.


obraz

Uczestnikiem PPK jest aktualnie zatrudniony pracownik, który w danych kadrowych ma ustawiony znacznik "PPK" (2) i wpisany procent składki podstawowej, ewentualnie dodatkowej (3).

Stawka dodatkowa pracodawcy ustawiana jest w danych płatnika (patrz dalej), ale jeśli pracownik ma inną w/w stawkę niż pozostali pracownicy, należy wpisać ją w pole (10).

Uczestnik PPK musi mieć wpisany adres z kodem pocztowym oraz PESEL (4). Dodatkowo, obcokrajowcy muszą mieć wpisany dwuznakowy kod kraju (5).


obraz

Procenty składek PPK pracodawcy (8) ustawia się w danych płatnika ("Ustawienia/Płatnicy").


obraz

W "Ustawienia/Parametry", w zakładce "PPK" (9), w polu (6), zapisana jest ścieżka do folderu, w którym program zapisuje generowane pliki PPK.

Pozostałe ustawienia (7) należą do INFO-SPÓŁKA Ząbkowice Śl. Dzięki nim program automatycznie pobiera dane z list płac i tworzy pliki PPK w odpowiednim formacie.