ECP - NCP - nominalny czas pracy

obraz

Operacja "ECP/NCP-nominalny czas pracy" ustawia godziny NCP (1) (nominalnego czasu pracy) pracownikom wybranym w okienku głównym, w zdanym miesiącu (2).

Godziny NCP ustawiane są w poszczególnych dniach wg szablonu (3).

Na koniec program dokonuje uzgodnienia godzin, co skutkuje ustawieniem godzin "Z" (4) (zwykłych).

obraz