ECP - NCP - nominalny czas pracy

obraz

obraz

Operacja "ECP/NCP-nominalny czas pracy" ustawia godziny NCP (1) (nominalnego czasu pracy) pracownikom wybranym w okienku głównym, w zdanym miesiącu (2).

Następnie program dokonuje uzgodnienia godzin, co skutkuje ustawieniem godzin "Z" (4) (zwykłych).


obraz

Godziny NCP (1) ustawiane są w poszczególnych dniach wg schematu, określonego dla każdego pracownika w danych kadrowych, w zakładce "Zatrudnienie" (3).

Początkowo wszyscy pracownicy mają ustawiony schemat standardowy "std", czyli po 8 godzin od poniedziałku do piątku. Operacją "ECP/Schematy NCP" możesz utworzyć dowolnie wiele różnych schematów.