Należności dla danego n-ru PESEL/REGON lub NIP

Po prostu

obraz

W programie PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ fk2000pd1 kliknij przycisk "Adresy" (1). W pozostałych programach podatkowych wykonaj "Dopisz usuń konto/Baza adresowa".

obraz

Program pokaże fragment bazy adresowej, ustawiając się na adresie połączonym z danym kontem.

Teraz wystarczy kliknąć "Należności" (2).

Jeżeli wybrany adres ma numer PESEL/REGON (ewentualnie PESEL2), program pokaże należności na kontach połączonych z adresami, które mają taki numer.

Jeżeli wybrany adres nie ma numeru PESEL/REGON, ale ma numer NIP, program pokaże należności na kontach połączonych z adresami, które mają taki numer.

Problem z wieloma adresami

Nie byłoby problemu, gdyby osoba miała jeden adres i wszystkie konta połączone z tym adresem. Niestety, przeważnie tak nie jest. Trzeba wiec uwzględnić wszystkie adresy tej osoby, ale jak je rozpoznać ? Jedynym rozwiązaniem jest numeru PESEL/REGON (zalecane), ewentualnie NIP.

Program pokaże należności na kontach połączonych z adresami, które mają zadany PESEL/REGON, ewentualnie NIP.

Inaczej mówiąc, program nie pokaże należności konta, jeżeli w adresie, połaczonym z tym kontem, brak w/w numeru.

Zwróć uwagę, czy wybrany adres ma wpisane w/w numery. Popatrz na inne adresy tej osoby.

Na osobnej stronie opisujemy sposoby porządkowania bazy danych.