Ogólnie o programie "Ewidencja Pieców"

Jest to program nowy, stworzony klika dni temu (2021-06-18). Na razie można na nim nanosić dane o piecach. Będziemy go wzbogacać o wykazy, zestawienia, zawiadomienia i inne potrzebne operacje, odpowiednio do pojawiających się potrzeb.

Zadania programu:

  • ewidencja pieców,
  • dane o piecach: rodzaj, moc, typ... zgodnie z wymaganiami użytkownika,
  • wykazy, zestawiania,
  • zawiadomienia i inne pisma do właścicieli pieców, według wymagań użytkownika.

Instrukcję obsługi będziemy tworzyć sukcesywnie, wraz z rozwojem programu.