Stawka podatku 17% od 1 października 2019 r.

Od 1 października 2019 r. niższa stawka podatku wynosi 17%. W programie PŁACE ustawiamy ją w parametrach (Ustawienia/Parametry zakładka "Podatek" poz.6 "Progi i stawki").

Od 1 października 2019 r. koszty uzyskania przychodów będą wynosić:

  • 250 zł miesięczne - jednoetatowcy
  • 300 zł miesięczne - jednoetatowcy dojeżdżający
  • 3 000 zł roczne - jednoetatowcy
  • 3 600 zł roczne – jednoetatowcy dojeżdżający
  • 4 500 zł roczne - wieloetatowcy
  • 5 400 zł roczne - wieloetatowcy dojeżdżający.

Dla dochodów uzyskanych od 1 października 2019 r. płatnicy (obliczający i wpłacający podatek za inne osoby) pomniejszają wynagrodzenie o kwotę zmniejszającą 525 zł 12 gr, czyli o 43,76 zł za każdy miesiąc. Płatnik nie może stosować dotychczasowej kwoty zmniejszającej czyli 556,02 zł (czyli 46,34 zł miesięcznie). Jeżeli podatnik płaci podatek samodzielnie, to również stosuje nową kwotę zmniejszającą - 525 zł 12 gr, czyli o 43,76 zł za każdy miesiąc.

W programie PŁACE, koszty i ulga wpisywane są przy każdej osobie na listach płac.