TW-1 - tytuł wykonawczy

Wstęp

W bloku operacji "Zaległości", kliknij "Tytuły wykonawcze"; zobaczysz szereg operacji obsługujących TW.

Jest tam wiele operacji do tworzenia TW w kolejnych wersjach. Najnowsza, obowiązująca wersję zawsze jest pierwsza od góry.

Tworzenie TW odbywa się w następujących krokach.

 • Wypełnienie zakładek (1) odpowiednimi danymi, opisane w tym rozdziale.
 • Wygenerowanie TW w postaci elektronicznej (plik .xml), przyciskiem "e-TW-1" (9).
 • Wczytanie w/w pliku do eTW i sprawdzenie poprawności.
 • Podpisanie odrębnym programem do składania elektroniczych podpisów.
 • Wczytanie podpisanego pliku do eTW; wysłanie; wygenerowanie wersji papierowej; pobranie UPO.

obraz

Okienko posiada zakładki (1) odpowiadające poszczególnym częściom TW (tytułu wykonawczego).

Pola (2),(3),(4) nie wymagają komentarza.

Pola (5) użyjesz robiąc korektę TW.

Panel (6) używasz przy sporządzaniu dalszego TW.

Przycisk "Podłóż" (7) - podkłada dane aktualnie wybranej osoby lub TW z rejestru, wystawiony wcześniej dla tej osoby,

Przycisk "Następny nr" (8) - w aktualnie wybranej kartotece i roku szuka największego numeru dokumentu z symbolem "ttw". Generuje następny numer, korzystając z ustawienia "lewy/prawy" w zakładce "ustawienia" i wpisuje go w pole (3).

Przycisk "e-TW-1" (9) - rozpoczyna proces elektronicznego przesłania TW.

Przycisk "Zapisz nowy" (10) - zapisuje TW w rejestrze, jako nowy.

Przycisk "Zapisz poprawiony" (11) - nadpisuje TW w rejestrze, o ile wcześniej został pobrany z rejestru przyciskiem "podłóż" (7),

Przycisk "Zakończ bez zapisu" (12) - zamyka okienko nie zapisując żadnych danych.

Przycisk "Drukuj" i panel archiwum wydruków w kolejnych wersjach zostaną zastąpione funkcjonalnością eTW.

Podkładanie danych

Przed wywołaniem operacji "Tytuł wykonawczy" ustaw się na osobie, której on dotyczy. Po uruchomieniu operacji kliknij "podłóż" (7); Pojawi się poniższe okienko, w którym możesz kliknąć przycisk:

obraz

 • "zwykłe" (13) - jeżeli wystawiasz całkiem nowy TW. Więcej Szczegółów w dalszej części tego rozdziału,
 • "z tabeli" (14) - gdy chcesz poprawić wcześniej wystawiony TW lub wystawić nowy na bazie wcześniej wystawionego TW. Opis w rozdziale "Rejestr tytułów wykonawczych".

Jeżeli wciśniesz przycisk "zwykłe" (13), komputer:

 • wyczyści tabelki w zakładkach A,B,D,
 • dopisze aktualnie wybraną osobę do tabelki A jako osobę zobowiązaną,
 • jeżeli są współwłaściciele, dopisze ich do tabelki B,
 • w zakładce E wpisze odpowiedni "Nr rachunku".

Co następnie należy zrobić z w/w danymi ? Patrz rozdział "Osoby zobowiązane - Dane podkładane".

obraz

W zakładce "ustawienia" masz panel "podkładanie danych". Ustawiasz w nim, który adres ma być podłożony (15), gdy osoba, oprócz adresu zameldowania, ma też adres korespondencyjny i/lub zamieszkania.

Wybierasz także sposób analizy adresu (16), a konkretniej, ustalania nazwy miejscowości.

 • "sposób 1" opiera się na przyjętych w naszych programach zasadach zapisywania miejscowości i ulic.
 • "sposób 2" używa się tam, gdzie w/w zasady nie są spełnione, komputer nie pokazuje ulicy i traktuje ją jako miejscowość. W takim wypadku program pokaże pocztę jako miejscowość, a to co jest w polu "ulica", jako ulicę.

Wstępne podłożenie danych

W momencie uruchamiania operacji, opisanej w tym podrozdziale, program podstawia pewne dane, nie związane z konkretnym zadłużeniem (np. dane wierzyciela). Jeśli chcesz je zmienić:

 • uruchom operację "Tytuł wykonawczy";
 • nie podkładaj żadnych danych, tylko zmodyfikuj to co podłożył program;
 • zamknij operację przyciskiem "Zakończ bez zapisu".