Modyfikacja kwot w nietypowych sytuacjach

Ręcznie modyfikowanie kwot faktury

Zakładamy, że program FAKTUROWANIE fk2000f, tworząc fakturę, wylicza wszystkie kwoty poprawnie (dotyczy to także faktur wyciągniętych z rejestru do poprawki). Dlatego, w programie REJESTR VAT fk2000rv, możliwość zmian kwot jest wyłączona.

Takie podejście, w zwykłych sytuacjach, jest uzasadnione; chroni przed niezamierzoną zmianą kwot.

Zdarzają się jednak sytuacje niezwykłe, w których musisz na fakturze ustawić kwoty inaczej, niż wylicza to program. Robisz to w programie REJESTR VAT, ale najpierw, dla danej faktury, musisz otworzyć okienko "Dane faktury" (1) ...

obraz
obraz

... i ustawić znacznik "Ręcznie modyfikowana" (2).

Znacznik ręcznej modyfikacji "RM" pokazywany jest m.inn. w głównym okienku, w kolumnie "Typ" (3).

Znacznik "Ręcznie modyfikowana" można usunąć tylko programem FAKTUROWANIE, poprzez wyciągnięcie danej faktury do poprawki. Oczywiście program FAKTUROWANIE ustawi wszystkie kwoty "po swojemu", czyli zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Wydruk ręcznie zmodyfikowanej faktury

Fakturę ze znacznikiem "Ręcznie modyfikowana" możesz obejrzeć i wydrukować w programie FAKTUROWANIE przyciskiem "Pokaż".

Wtedy program nie przelicza kwot, pokazując je tak, jak zostały ustawione w programie REJESTR VAT. Możesz je zmienić, wymusić przeliczanie, ale zwykle nie ma to sensu, ponieważ nie możesz zarejestrować takiej faktury, chyba że klikniesz tabliczkę "Pokaz faktury", ale wtedy przechodzisz w tryb tworzenia nowej faktury.