Klucze używane w formach decyzji

#paliwo_data_wniosku - data wniosku.

#paliwo_powierzchnia - Powierzchnia gruntów.
#paliwo_il_djp - Średnia roczna DJP.
#paliwo_powierzchnia_na_dzien - Stan na dzień (powierzchnia i DJP).

#paliwo_ilosc_paliwa - Ilość zużytego paliwa wg przedłożonych faktur.
#paliwo_zuzycie_od - Faktury z okresu od... .
#paliwo_zuzycie_do - Faktury z okresu ...do .

#paliwo_stawka_zwrotu - Stawka zwrotu zł/litr paliwa.
#paliwo_limit_na_ha - Limit zużycia paliwa na 1 ha.
#paliwo_limit_na_djp - Limit zużycia paliwa na 1 DJP.

#paliwo_nr_decyzji - Nr decyzji.
#paliwo_data_decyzji - Data decyzji.
#paliwo_nr_decyzjiB - Nr decyzji za pierwszy okres. (Używane na decyzjach za drugi okres.)
#paliwo_data_decyzjiB - Data decyzji za pierwszy okres. (Używane na decyzjach za drugi okres.)

#paliwo_kwota_wyliczona - Kwota wynikająca z dostarczonych faktur.
#paliwo_kwota_zwrotu - Kwota zwrotu.
#paliwo_kwota_zwrotu_slownie - Kwota zwrotu słownie.
#paliwo_kwota_zwrotu1 - Kwota zwrotu za pierwszy okres. (Używane na decyzjach za drugi okres.)
#paliwo_ilosc_paliwa2 - kwota zwrotu wyrażona w litrach paliwa.

#paliwo_limit_zwrotu - Limit roczny - maksymalna kwota jaką można otrzymać z tytułu posiadanych gruntów i DJP.
#paliwo_limit_zwrotu_1 - j.w. z tytułu posiadanych gruntów.
#paliwo_limit_zwrotu_2 - j.w. z tytułu posiadanych DJP.
#paliwo_limit_zwrotu_slownie - Limit roczny j.w. słownie.
#paliwo_limit_zwrotu_paliwa - Maksymalna ilość paliwa, jaką rolnik może przedłożyć na fakturach, w związku z posiadanymi gruntami i DJP.

#paliwo_limit_niewykorzystany - Niewykorzystana kwota zwrotu (uwzględnia kwotę zwrotu za obydwa okresy).
#paliwo_limit_niewykorzystany_slownie - Niewykorzystana kwota zwrotu j.w. słownie.
#paliwo_limit_niewykorzystany1 - Niewykorzystana kwota zwrotu (uwzględnia kwotę zwrotu za pierwszy).
#paliwo_limit_niewykorzystany1_slownie - Niewykorzystana kwota zwrotu j.w. słownie.
#paliwo_limit_niewykorzystany_paliwa - Niewykorzystany limit paliwa (uwzględnia kwotę zwrotu za obydwa okresy).

#paliwo_nadwyzka_kwota - O ile kwota zwrotu, wynikająca z przedłożonych faktur, przekracza maksymalną kwotę zwrotu. (Uwzględnia kwotę zwrotu za pierwszy okres.)
#paliwo_nadwyzka_slownie - j.w słownie.
#paliwo_nadwyzka_paliwa - j.w w przeliczeniu na litry paliwa.

#paliwo_nazwa_bank - Nazwa banku.
#paliwo_nr_bank - Nr konta.

#paliwo_termin_zwrotu_od - Zwrot w okresie od... .
#paliwo_termin_zwrotu_do - Zwrot w okresie ...do .