Klucze używane w formach decyzji

#paliwo_data_wniosku - data wniosku

#paliwo_powierzchnia - powierzchnia gruntów
#paliwo_il_djp - Średnia roczna DJP
#paliwo_powierzchnia_na_dzien - stan na dzień (powierzchnia i DJP)

#paliwo_ilosc_paliwa - ilość zużytego paliwa wg przedłożonych faktur
#paliwo_zuzycie_od - faktury z okresu od...
#paliwo_zuzycie_do - faktury z okresu ...do

#paliwo_limit_na_ha - norma zużycia paliwa na 1 ha
#paliwo_limit_na_djp - norma zużycia paliwa na 1 DJP
#paliwo_stawka_zwrotu - stawka zwrotu zł/litr paliwa

#paliwo_nr_decyzji - nr decyzji
#paliwo_data_decyzji - data decyzji
#paliwo_nr_decyzjiB - nr decyzji za pierwszy okres (używane na decyzjach za drugi okres)
#paliwo_data_decyzjiB - data decyzji za pierwszy okres (używane na decyzjach za drugi okres)

#paliwo_kwota_wyliczona - kwota wynikająca z dostarczonych faktur
#paliwo_kwota_zwrotu - kwota zwrotu
#paliwo_kwota_zwrotu_slownie - kwota zwrotu słownie
#paliwo_kwota_zwrotu1 - kwota zwrotu za pierwszy okres (używane na decyzjach za drugi okres)
#paliwo_ilosc_paliwa2 - kwota zwrotu wyrażona w litrach paliwa

#paliwo_limit_zwrotu - limit roczny - maksymalna kwota jaką można otrzymać z tytułu posiadanych gruntów i DJP
#paliwo_limit_zwrotu_1 - j.w. z tytułu posiadanych gruntów
#paliwo_limit_zwrotu_2 - j.w. z tytułu posiadanych DJP
#paliwo_limit_zwrotu_slownie - limit roczny j.w. słownie
#paliwo_limit_zwrotu_paliwa - maksymalna ilość paliwa, jaką rolnik może przedłożyć na fakturach, w związku z posiadanymi gruntami i DJP

#paliwo_limit_niewykorzystany - niewykorzystana kwota zwrotu (uwzględnia kwotę zwrotu za obydwa okresy)
#paliwo_limit_niewykorzystany_slownie - niewykorzystana kwota zwrotu j.w. słownie
#paliwo_limit_niewykorzystany1 - niewykorzystana kwota zwrotu (uwzględnia kwotę zwrotu za pierwszy)
#paliwo_limit_niewykorzystany1_slownie - niewykorzystana kwota zwrotu j.w. słownie
#paliwo_limit_niewykorzystany_paliwa - niewykorzystany limit paliwa (uwzględnia kwotę zwrotu za obydwa okresy)

#paliwo_nadwyzka_kwota - o ile kwota zwrotu, wynikająca z przedłożonych faktur, przekracza maksymalną kwotę zwrotu (Uwzględnia kwotę zwrotu za pierwszy okres)
#paliwo_nadwyzka_slownie - j.w słownie
#paliwo_nadwyzka_paliwa - j.w w przeliczeniu na litry paliwa

#paliwo_nazwa_bank - nazwa banku
#paliwo_nr_bank - nr konta

#paliwo_termin_zwrotu_od - zwrot w okresie od...
#paliwo_termin_zwrotu_do - zwrot w okresie ...do