Karta zasiłkowa

obsługiwane są przez dwie, niżej opisane, operacje. Znajdziesz je w bloku operacji "wydruki".

Karta zasiłkowa pracownika

obraz

Pokazuje kartę zasiłkową wybranego pracownika.

Możesz ją wydrukować za zadany okres (1).

Zapisy możesz edytować (2), ale generalnie zajmuje się tym operacja "Karty zasiłkowe - uzupełnij", opisana w następnym podrozdziale.

Karty zasiłkowe - uzupełnij

obraz

Generuje zapisy na kartach zasiłkowych wszystkich pracowników z wybranych list płac (3), dla zadanych miesięcy (4).

Opcję "bez wypłaty" (5) zaznacza się dla małych firm (do 20 pracowników, gdzie zasiłki płaci ZUS).

Operację można powtórzyć dowolną ilość razy, w dowolnym momencie (wcześniej wygenerowane zapisy są usuwane).