Zespół kont

Wstęp

Konta z tym samym adresem zameldowania, oznaczone literami "p" lub "N" (czytaj dalej), tworzą zespół kont.

Konta oznaczone literą "p" nazywamy kontami podrzędnymi, natomiast konto oznaczone literą "N" nazywamy kontem nadrzędnym.

W zespole musi być dokładnie jedno konto nadrzędne i co najmniej jedno konto podrzędne.

Tworzenie/podgląd zespołu kont

obraz

W każdym programie podatkowym dostępna jest operacja "zespół kont". Można ją znaleźć w tym samym bloku operacji, w którym znajdują się operacje dopisz, usuń i popraw konto.

Operację "zespół kont" można uruchomić także kombinacją klawiszy Ctrl-z.

W tabelce (1) program pokazuje konta, które mają ten sam adres zameldowania co konto wybrane w okienku głównym w momencie wywołania operacji "zespół kont".

W kolumnie (2), literami "p" i "N", oznaczone są konta należące do zespołu kont.

Na przykładowym obrazku do zespołu należą pierwsze i trzecie konto, przy tym trzecie konto jest kontem nadrzędnym.

Podwójnym kliknięciem w dane konto można wpisać lub wymazać literę "p", oznaczającą konto podrzędne.

Przyciskiem (3) wstawiamy literę "N", oznaczającą konto "nadrzędne".

Na koniec wciskamy (4) "zapisz" lub (5) wyjście "bez zapisu".

Przyciskiem (6) możemy szybko znaleźć wybrane konto w okienku głównym.

Zastosowanie w upomnieniach

obraz

Jeżeli w operacji "Zaległości" => "Upomnienia" przełącznik "zespół kont" jest włączony, program będzie omijał konta podrzędne, natomiast dla konta nadrzędnego zbierze dane ze wszystkich kont podrzędnych danego zespołu.

Zastosowanie w księgowaniu wpłat

obraz

Jeżeli w programie PODATKI-KSIĘGOWOŚĆ klikniemy "księguj" na koncie, które należy do zespołu kont, najpierw zobaczymy okienko jak na obrazku obok.

Widać w nim należności zebrane ze wszystkich kont należących do zespołu.

Przycisk (1) lub podwójne kliknięcie w należność, przenosi nas do operacji księgowania na koncie, do którego należy wybrana należność.

Przycisk (2) przenosi nas do operacji księgowania na koncie wybranym w okienku głównym.