Szablony

Wstęp

Jak ułatwić sobie pracę, nie wpisywać za każdym razem kont, klasyfikacji itd., skoro wiadomo, że podobne do siebie dokumenty księguje się w podobny sposób ?

Najpierw stworzyliśmy "Operacje/Podłóż dekretację". Operacja ta, oprócz wielu zalet, ma jednak kilka wad:

  • Czasami, nie jest łatwo znaleźć odpowiedni dokument wśród tysięcy innych dokumentów.
  • Wszystkie kwoty, przy każdym księgowaniu, trzeba wpisać samemu.


obraz

Potem dodaliśmy w okienku głównym przycisk "Szablon" (dawniej nazywał się "Rozbij"). Początkowo, okienko tej operacji zawierało tylko górny panel. Opiszemy go tutaj w kilku zdaniach.

Gdy klikniesz "Rozksięguj" (1), księgowanie wybrane w okienku głównym zostanie rozbite na dwie kwoty, wg zadanych procentów (2).

Dodatkowo, jeśli rozbijane księgowanie ma klasyfikację budżetową, przełącznikiem (3) możesz 4 znak paragrafu zastąpić zadanymi znakami (4) lub dopisać je na koniec paragrafu. Górne są dla pierwszego księgowania, dolne - dla drugiego.

Powyższy mechanizm czasami się przydaje, ma jednak specyficzne zastosowanie i bardzo ograniczone możliwości.Najnowszym naszym dziełem są "Szablony" (5). Mamy nadzieję, że mechanizm ten skutecznie zaspokoi wszystkie potrzeby. Opiszemy go dokładnie poniżej, w kolejnych podrozdziałach.

Okienko obsługi szablonów

obraz

W głównym okienku kliknij przycisk "Szablon". Pojawi się okienko, jak na obrazku obok. Górna część dotyczy, opisanego na wstępie, "Rozbicia procentowego", natomiast dolna część obsługuje szablony.

W tabelce (6) widać szablony. Dzięki polom wyszukującym (7) szybko znajdziesz odpowiedni szablon.

Przyciskiem "Rozksięguj" (8) generujesz księgowania zgodnie z wybranym szablonem.

Przyciskami (9) możesz edytować szablony, czyli tworzyć, zmieniać i usuwać.

Tworzenie szablonów


obraz

Załóżmy, że fakturę za energię księgujesz netto, vat, brutto na różnych kontach, ale dodatkowo rozbijasz netto: 50%, 30%, 20%, na różne klasyfikacje budżetowe. W takich sytuacjach szablon będzie bardzo pomocny.

Przy pomocy "Operacje/ Podłóż dekretację" znajdź taką fakturę i skopiuj jej dekretację do okienka głównego, jak na obrazku obok.

Kliknij przycisk "Szablon" (10) a następnie, w okienku które się pojawi (patrz poprzedni obrazek), przycisk "Dopisz" (9).

Na podstawie księgowań z okienka głównego, program wygeneruje szablon widoczny w tabelce (11).

obraz

Szablon identyfikowany jest przez: grupę, symbol i nazwę (12).

  • "Grupa" - Ponieważ zbiór szablonów jest wspólny dla wszystkich użytkowników, "grupa" może oznaczać użytkownika.
  • "Symbol" - Określa rodzaj/typ szablonu.
  • "Nazwa" - Może zawierać dokładniejszy opis szablonu.

W tabelce (11) program generuje tyle zapisów, ile jest księgowań, plus trzy dodatkowe na początku (czytaj dalej). Z księgowań kopiuje numer kont i klasyfikacje. Oczywiście nie kopiuje kwot, ponieważ komputer sam będzie je wyliczał na podstawie danych wejściowych.

W podanym przykładzie danymi wejściowymi są kwoty netto i vat. Do ich wpisywania służą w/w puste wiersze na początku. W tym przypadku wystarczą 2 wiersze - jeden można usunąć przyciskiem "Usuń".

Teraz przyciskiem "Popraw" trzeba wpisać formuły (13) określające, jak wyliczyć kwoty.


obraz

Efekt końcowy powinien wyglądać, jak na obrazku obok.

Warto dla danych wejściowych, w polu "Treść" (14), wpisać o jakie dane chodzi.

Zasady budowy formuł opiszemy w odrębnym rozdziale. Tutaj tylko pobieżnie opiszemy dwie formuły:

  • [1]*0,5 - Pomnóż wartość z wiersza lp=1 przez 0,5.
  • [1]-[10]-[20] - Od wartości z wiersza 1 odejmij wartości z wierszy 10 i 20.

Możesz łatwo sprawdzić, czy szablon działa zgodnie z oczekiwaniami. Kliknij "Sprawdź" (16).

obraz

Wiersze, w których nie ma formuł, program traktuje jako dane wejściowe i pokazuje w tabelce, jak na obrazku obok.

W kolumnie "Wartość" (17) należy wpisać odpowiednie kwoty i kliknąć "Wykonaj" (18). Jeśli program nie znajdzie błędów w formułach, w kolumnie (19) pojawią się wyliczone kwoty.

Księgowanie przy pomocy szablonu


obraz

W okienku głównym kliknij przycisk "Szablon" (10).


obraz

W tabelce (6) wybierz odpowiedni szablon i kliknij "Rozksięguj" (8) lub po prostu kliknij w niego dwa razy.


obraz

W kolumnie "Wartość" (17) wpisz odpowiednie kwoty i kliknij "Wykonaj" (18).


W głównym okienku pojawią się księgowania z wyliczonymi kwotami.