PKZP - Wstęp

Możliwości modułu PKZP

obraz

Moduł PKZP rozszerza możliwości programu "Podatki-księgowość" fk2000pd1 o:

 • prowadzenie kartoteki członków PKZP,
 • rejestrowanie pożyczek, spłat, wkładów, wpisowego i opłat manipulacyjnych,
 • rejestrowanie żyrantów,
 • szybkie księgowanie spłat w powiązaniu z programem PŁACE.
 • szereg wykazów i zestawień specyficz-nych dla PKZP.

Moduł jest widziany przez użytkownika jako blok operacji "PKZP" (1) w głównym menu:

 • "Członek PKZP" - pokazuje pożyczki i wkłady danego pracownika. Tutaj możesz także wpisać dane specyficzne dla PKZP, jak np. deklarowana miesięczna kwota wkładu, żyrowane pożyczki itp.
 • "Pokaż pożyczkę nr..." - pokazuje pełną informację dotyczącą pożyczki o zadanym numerze.
 • "Nowa pożyczka" - księguje nową pożyczkę na koncie wybranego członka.
 • "Spłaty i wkłady z listy płac" - kilkoma kliknięciami tworzy informację dla programu PŁACE i księguje wszystkie spłaty i wkłady pracowników.
 • "Przypisy i wpłaty indywidualne" - pozwala wykonać pojedyncze księgowanie spłaty, wkładu itd., na wybranym koncie, w szczególności u emerytów, których nie ma na liście płac.
 • "Wykazy i zestawienia" - sporządza szereg wykazów i zestawień specyficznych dla PKZP.

W kolejnych rozdziałach opiszemy:

Specyfika księgowania

obraz

Moduł PKZP pracuje w tym samym środowisku co podatki i inne opłaty; obowiązują go te same zasady księgowania, ma jednak swoją, opisaną poniżej, specyfikę.

Gdy w głównym okienku klikniesz "Pokaż konto", zobaczysz księgowania mniej więcej jak na obrazku obok.

 • (2) - przypis wpisowego - jednorazowej opłaty pobieranej od nowego członka..
 • (3) - przypis pożyczki - do spłacenia w 10-ciu miesięcznych ratach po 100 zł wraz z opłatą manipulacyjną, pobieraną przy udzielaniu pożyczki.
 • (4) - spłata pierwszej raty z opłatą manipulacyjną, wpisowym i zadeklarowanym miesięcznym wkładem. Jest to księgowanie wygenerowane na podstawie potrąceń w programie PŁACE.

Przykład pokazany na obrazku jest czysto teoretyczny; w praktyce nowy członek nie otrzyma od razu pożyczki, czyli wpłata wpisowego nie nie wystąpi razem ze spłatą raty.

Zwróć uwagę na obowiązującą symbolikę należności:

 • "ap" - raty pożyczek i spłaty,
 • "aw" - wkłady,
 • "ab" - wpisowe,
 • "am" - opłata manipulacyjna.

Zauważ, że nie stosuje się tu numeru raty ani literki roku; wpłacane kwoty program rozlicza z najstarszą należnością z tym samym symbolem należności.

Wkłady księgowane są tylko po stronie "Ma", ponieważ przy rezygnacji z członkostwa zwraca się je w całości. Patrząc na per saldo konta, widzisz faktyczne zadłużenie (w stosunku do zgromadzonych wkładów).


obraz

Załóżmy, że w wyżej pokazanej sytuacji, członek chciałby spłacić pożyczkę szybciej - po 200 zł we wrześniu i październiku, wtedy należało by wykonać księgowanie jak na obrazku obok, operacją "Księguj/Inne księgowania".

Raty wrześniowa i październikowa zostają zwiększone o 100 zł (9), natomiast listopadowa i grudniowa - wyzerowane (10).

Symbol dokumentu powinien być "ppd" (11) a numer dokumentu taki sam jak nr pożyczki (12).

Specyficzne ustawienia

obraz

Wszystkie operacje modułu PKZP (1) działają tylko na kartotekach, których nazwa skrócona zaczyna się od "PKZP" (5).

W PKZP nie nalicza się odsetek, dlatego w "Ustawienia/Parametry" należy wybrać odsetki "zerowe" (6).

obraz

Ponieważ w PKZP nie używa się numerów rat ani literek roku, przy bilansie otwarcia program automatycznie

 • kasuje znacznik "Nie obcinaj nr raty, dodaj literkę roku" (7),
 • ustawia znacznik "Nadpłaty księguj po Ma" (8),

i nie należy tego zmieniać.