Zestawy

obraz

Zestawem może być segment meblowy składający się z szafek i regałów lub komplet 12 krzeseł itp.

Wszystkie elementy danego zestawu zapisane są w jednej pozycji, pod jednym numerem inwentarzowym.

Jeżeli np. komplet 12 krzeseł zapiszemy tradycyjnie jako jeden komplet (ilość 1), nie ma możliwości pokazania np. braku jednego krzesła.

Proponujemy przy zestawach w "ilość" wpisywać liczbę elementów, z których składa się zestaw, ...


obraz

... , natomiast w jednostkę miary wpisywać znak "&".

Dzięki temu operacja "Inwentaryzacja/Druk kodów paskowych" wydrukuje kod paskowy dla każdego elementu zestawu.


obraz

Jeżeli używamy kodów paskowychu, na każdym elemencie zestawu będzie taki sam kod i tak samo będą wyglądały odczyty czytnika przy inwentaryzacji (rysunek obok).

Program nie będzie mógł odróżnić, czy kolejny taki sam odczyt to kolejny element zestawu, czy pomyłkowy powtórny odczyt tego samego elementu, dlatego należy zachować szczególną ostrożność przy zczytywaniu elementów zestawu.


obraz

Jeżeli w kodach paskowych użyjemy "nrk", kody będą się różnić, ponieważ do "nrk" dodawany będzie kolejny numer w zestawie.

Program będzie w stanie rozpoznać, że kolejny taki sam odczyt to nie kolejny element zestawu, lecz pomyłkowy powtórny odczyt tego samego elementu.


obraz

Na rysunku obok pokazano sytuację brakującego jednego krzesła.

Zastosowanie kodów paskowych, szczególnie w wersji "nrk zamiast numer inwentarzowy", pozwala bez problemu zinwentaryzować elementy zestawów, nawet gdy są one wymieszane i ulokowane w różnych miejscach.