Druk dwustronny

obraz

Jeżeli chcesz drukować dwustronnie, w bloku operacji "Ustawienia" (1) kliknij "Ustawienia drukarki" (2).


obraz

Następnie zaznacz "duplex pionowy" (3) i kliknij "zapisz" (4).