Kraj, województwo, powiat, gmina (kod terytorialny)

Kod terytorialny

obraz

Kraj, województwo, powiat, gmina, zapisane są przy pomocy tak zwanego kodu terytorialnego (1).

Tam gdzie jest taka potrzeba, kod zamieniany jest na nazwę kraju, województwa itd.

Na obrazku obok widać okienko edycyjne konta i adresu z zaznaczonym polem kodu terytorialnego (1).

Tego typu pole można spotkać także w innych miejscach programu.

Kliknij 2 razy w pole kodu terytorialnego (1).


obraz

Pojawi się moduł, z którego można pobrać kod dla wybranego kraju, województwa, powiatu i gminy.

Kliknij jeden z przycisków "wybierz" (1), w tabeli (2) pojawią się odpowiednie pozycje do wyboru.

Do szukania można użyć pola (3).

Pozycję wybieramy podwójnym kliknięciem lub przyciskiem "wybierz" (4).

Przyciskiem "zastosuj" (5) można podłożyć ustawienia domyślne, zapamiętane wcześniej przyciskiem "ustaw" (6).

Po ustawieniu wszystkich elementów (7), klikamy przycisk "pobierz kod" (8).

Przycisk "pobierz kod" (8) nie powoduje zapisu w bazie danych, a tylko podłożenie kodu w odpowiednie pole.

Dla krajów innych niż Polska nie ustawia się województwa, powiatu itd.

Hurtowe ustawianie kodu terytorialnego


obraz

W programie "Podatki-Księgowość" kliknij w lewym górnym rogu w przycisk "adresy".


obraz

Pojawi się okienko bazy adresowej, w którym z bloku operacji "inne" należy wywołać operację "Korekta adresów".


obraz

W panelu (1) w pole "poczta" wpisz nazwę miasta i kliknij "wyszukaj" (2). W tabeli (3] pojawią się wszystkie adresy z taką nazwą.

Przejrzyj tabelę (3). Sprawdź czy wszystkie adresy, powinny się tu znaleźć.

W panelu (4) ustaw kod terytorialny (5) miasta wybranego miasta i kliknij "zmień..." (6).

Wśród wybranych adresów były adresy spoza miasta, dlatego należy powtórzyć powyższe czynności, wpisując w panelu (1) w pole "ulica" nazwy miejscowości a w panelu (4) ustawić kod terytorialny (5) dla wsi.