Archiwum wydruków

Wstęp

obraz

W różnych programach, w różnych miejscach tych programów, znajdziesz przycisk "Archiwum" (1). Gdy w niego klikniesz, zobaczysz tabelkę (3), z listą wydruków związanych z kontem lub zaksięgowanym dokumentem, zależnie od miejsca w programie, w którym się znajdujesz...

obraz

Pod warunkiem, że wydruk był robiony z włączoną opcją "Archiwum wydruków" (2).

Nie wszystkie wydruki mają taką opcję i nie we wszystkich programach znajdziesz przycisk "Archiwum" (1). Będziemy sukcesywnie dodawać w/w funkcjonalności. Czekamy na sugestie, w którym miejscu byłoby to najbardziej przydatne.

obraz

W "Ustawienia/Parametry" masz panel, w którym wskazuje się folder archiwum wydruków. Zalecamy we wszystkich programach wskazać ten sam folder.

Czasami będziesz miał wybór typu pliku (16). Zalecamy "PDF", obecnie powszechnie stosowany.

Przeglądanie archiwum

obraz

Po kliknięciu przycisku "Archiwum" (1), zobaczysz tabelkę (3) z listą wydruków.

Masz tu datę utworzenia wydruku (4).

W następnej kolumnie masz symbol i nazwę (5). Symbol nadajesz w momencie tworzenia wydruku (11). Np. "fakt" dla faktur, "ttw" dla tytułów wykonawczych, itp. Nazwę możesz dopisać klikając przycisk (9). Symbolem możesz pogrupować wydruki, natomiast w nazwie napisać coś więcej na temat danego wydruku.

W kolumnie "Nr dokumentu" (6) masz numer faktury lub numer tytułu wykonawczego itp.

Następnie masz nazwę pliku, w którym zapisany jest wydruk (7). Nazwa tworzona jest przez program tak, aby zawierała jakąś informację o wydruku a równocześnie była inna od pozostałych nazw. W tym celu na początek program wstawia symbol (11) a następnie dopisuje nr dokumentu, datę lub literkę "i".

Przyciskiem (8) możesz obejrzeć wydruk. Ten sam efekt daje podwójne kliknięcie w wybrany wydruk. Zwróć uwagę na rozszerzenie nazwy (7). Jeżeli jest "PDF", musisz mieć zainstalowany "Adobe Acrobat Reader". Dla plików "QRP" potrzebny jest program "RepView" (skontaktuj się z INFO-SPÓŁKA). Wydruki możesz oglądać, ewentualnie ponownie wydrukować.

Przyciskiem (9) możesz zmienić datę utworzenia, symbol i nazwę oraz numer dokumentu.

Drukujesz jakieś pismo, zauważasz błąd - powtarzasz itd.. Cały czas masz włączony zapis do archiwum (2). Program generuje pliki dodając do nazwy (7) literkę "i", czyli następna powtórka będzie miała na końcu "ii", kolejna "iii" itd. Możesz usunąć nieudane wydruki przyciskiem (10).

Przyciskiem (12) możesz dołączyć do archiwum pliki utworzone nie w naszych programach, np. umowę napisaną w "MS Office".