Rekompensata kosztów odzyskania należności

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych Dz.U. 2019 poz.118 art.10.


obraz

Zgodnie z art.2 i 3 ustawy, rekompensaty nie stosuje się do osób fizycznych nie wykonujących działalności gospodarczej.


Podczas drukowania upomnienia, możesz ustawić znacznik (1).

Program do każdej należności dopisze rekompensatę kosztów odzyskania należności (2), przy czym:

  • Należności z tym samym terminem płatności uważane są tutaj jako ta sama należność.
  • Kwota rekompensaty (3) zależy od kwoty należności.
    • 40€ - do 5 tys. włącznie.
    • 70€ - od 5 tys. do 50 tys.
    • 100€ - od 50 tys. włącznie.
  • Kwotę € przelicza się na złotówki kursem (4) z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego termin zapłaty.
  • Wynik przeliczania na złotówki zaokrąglany jest zawsze "w dół".

obraz

obraz

Na koncie rekompensata księgowana jest z symbolem należności "kr" (5).