Data zwrotki, korekta terminów płatności

Operacja "Data zwrotki"

Wysyłając decyzje, upomnienia i inne tego typu dokumenty, potrzebujemy zwrotnego potwierdzenia odbioru (tak zwanej "zwrotki") a właściwie daty doręczenia, którą tutaj będziemy nazywali "datą zwrotki".

W niniejszym rozdziale opiszemy konsekwencje jakie powoduje data zwrotki w różnych sytuacjach.

obraz

Do nanoszenia daty zwrotki służą dwie operacje:

  • "Data zwrotki - korekta terminów płatności" - Można ją znaleźć w programie "Podatki - księgowość" fk2000pd1 (blok operacji "Inne"), ale także w programach wymiarowych ("Podatek rolny" itp.). Operacją tą można od razu nanieść datę zwrotki i przesunąć termin płatności decyzji.
  • "Data zwrotki" - Można ją znaleźć w programie "Podatki - księgowość" fk2000pd1 (blok operacji "Inne"). Służy do nanoszenia daty zwrotki w dokumentach, które nie mają księgowań (np. zawiadomienia).

Operacja te mają wiele wspólnych elementów, dlatego spróbujemy opisać je razem, natomiast w zakładce "opis" (1) znajdziesz informacje szczegółowe dotyczące każdej z nich.

obraz
Operacja "Data zwrotki - korekta terminów płatności"

obraz
Operacja "Data zwrotki"

obraz

Datę zwrotki można zobaczyć np. w programie "Podatki - księgowość" fk2000pd1, klikając w górnym prawym rogu przycisk "dokumenty".

obraz

Data zwrotki wpisywana jest w pole "NrDok2". Na przykładowym obrazku widać, że dwa upomnienia nie zostały doręczone.

Data zwrotki a decyzja naliczeniowa

Jeżeli decyzja naliczeniowa, na której jest wyznaczony termin płatności, nie zostanie dostarczona w odpowiednim czasie, termin płatności musi zostać przesunięty.

W takiej sytuacji użyj operacji "Data zwrotki - korekta terminów płatności", którą możesz od razu wpisać datę zwrotki (7) i przesunąć termin płatności (8).

Szczegółowy opis znajdziesz W zakładce "opis" (1).

Data zwrotki a koszt upomnienia

obraz

Wystawienie upomnienia związane jest z zaksięgowaniem kosztów upomnienia, ale można je egzekwować tylko wtedy, gdy upomnienie zostało doręczone.

Użyj operacji "Data zwrotki - korekta terminów płatności". W pole (7) wpisz datę zwrotki, natomiast pole (8) pozostaw puste. Szczegółowy opis znajdziesz W zakładce "opis" (1).

Dodatkowo w parametrach parametrach należy włącz opcję "koszty ponagleń bez zwrotki - ignoruj". Przy księgowaniu wpłat program nie będzie pokazywał kosztów upomnień, które nie mają wpisanej daty zwrotki.

Data zwrotki a tytuł wykonawczy

Tytuł wykonawczy można wystawić tylko wtedy, gdy odpowiednio wcześniej zostało doręczone upomnienie. Opisana w pierwszym rozdziale operacja "Data zwrotki", może być w tym temacie bardzo użyteczna.

Po upływie odpowiedniego czasu od wysłania upomnień, uruchom operację "Data zwrotki" i przy pomocy panelu (3) wyszukaj w/w upomnienia, podając odpowiednie "daty dokumentu od-do".

Klikając w "zaznacz nieodebrane" (4) zaznaczysz gwiazdką upomnienia, które nie mają daty zwrotki, czyli nie zostały doręczone.

Następnie Klikając w przycisk:

  • "wykaz zaznaczonych" (5) - otrzymasz wykaz upomnień, których nie doręczono i może trzeba będzie je powtórzyć.
  • "wykaz niezaznaczonych" (6) - otrzymasz wykaz upomnień doręczonych, do których może trzeba będzie wystawić tytuł wykonawczy.