ECP - zestawienia

obraz

W bloku operacji "ECP" masz trzy zestawienia. Wszystkie działają wg podobnego schematu. Omówimy to na przykładzie zestawienia miesięcznego.


W panelu (1) określasz, którzy pracownicy mają być uwzględnieni w zestawieniu.

  • "wszyscy" pracownicy widoczni w okienku głównym,
  • "zaznaczeni" pracownicy widoczni w okienku głównym (patrz: zaznaczanie),
  • "wybrany" jeden pracownik.
  • "seryjnie dla każdego" (opcja dostępna tylko w zestawieniu miesięcznym) sporządza zestawienie dla każdego pracownika wybranego w okienku głównym. Jeśli zaznaczysz "bez podglądu", program będzie drukował zestawienia bez zatrzymania.

obraz

Podajesz miesiąc (2), z którego mają być zebrane dane. W innych zestawieniach może to być okres zadany datami "od-do".

Poprzez wybór zestawu symboli w tabeli (3), decydujesz, jakie dane będą zebrane na zestawieniu.

W pole (4) możesz wpisać treść nagłówka wydruku.

Przełączniki (5)(6) obsługują zestawienia dla GUS, opisane w odrębnym rozdziale.