ECP - zestawy symboli

obraz

Przy poomcy operacji "ECP/Zestawy symboli" tworzymy zestawy symboli używane w zestawieniach.

Możemy utworzyć dowolną ilość zestawów. Np. zestaw obejmujący:

  • godziny wszystkich rodzajów,
  • godziny chorobowe,
  • godziny urlopów, itp.
obraz

Okienko edycyjne zestawu symboli zawiera dwie tabele:

  • symboli należących do zestawu (1),
  • symboli nienależących do zestawu (2).

Przy pomocy strzałek (3) przerzucamy symbole między tabelami.

W skład zestawu mogą wchodzić symbole pierwotne i pochodne.

Zbiór symboli, z którego budujemy zestawy symboli, tworzy się przy pomocy operacji "ECP/symbole".