ECP - symbole

obraz

obraz

Symbole występują w:

Symbole tworzymy przy pomocy operacji "ECP/Symbole" (obrazek obok), standardowym zestawem przycisków (2).

Obok tak zwanych symboli pierwotnych można tworzyć symbole pochodne, które wylicza się z symboli pierwotnych lub pochodnych wg formuły widocznej w kolumnie "Formuła" (3).


obraz

W okienku edycyjnym wpisujemy:

 • Lp - Decyduje o kolejności w zestawie symboli.
 • Symbol - Nie może się powtarzać i nie powinien być zbyt długi. ponieważ używa się go do budowania formuł.
 • Rodzaj - (czytaj dalej)
 • Poza NCP - (patrz "Uzgadnianie godzin")
 • Nazwa skrócona
 • Nazwa pełna
 • Formuła - (czytaj dalej)

Rodzaj

Rodzaj wybiera się z tabeli rodzajów tylko dla symboli pierwotnych (nie ustawia się rodzaju dla symboli pochodnych).

Program wymaga, aby był dokładnie jeden symbol z rodzajem:

 • NCP - normatywny czas prac,
 • Z - godziny zwykłe.

Pozostałe rodzaje mogą się powtarzać.

W operacji "ECP" => "Z zakładek do ECP", wymagane są symbole z rodzajem:

 • Ch - chorobowe,
 • Op - opieka nad dzieckiem,
 • Um - urlop macierzyński,
 • Uw - urlop wypoczynkowy,
 • Uop - urlop okolicznościowy płatny,
 • Uon - urlop okolicznościowy niepłatny,
 • Ub - urlop bezpłatny.

Formuła

Formuła występuje tylko w symbolach pochodnych. Określa sposób wyliczania symbolu pochodnego z symboli pierwotnych lub pochodnych.

Formuła składa się z symboli ujętych w nawiasy kwadratowe, połączonych operatorami arytmetycznymi:

 • + dodawanie,
 • - odejmowanie,
 • * mnożenie,
 • / dzielenie.