ECP - uzgadnianie godzin

obraz
obraz

W każdym dniu ilości godzin NCP (1) musi być równa sumie pozostałych godzin, z wyłączeniem godzin oznaczonych krzyżykiem w kolumnie (2).

W operacji "ECP/symbole" można oznaczyć (3) symbole, których nie uzgadnia się z NCP (krzyżyk w kolumnie (2)).

Program sam dopasowuje ilość godzin "Z" - zwykłych (4) tak, aby powyższy warunek był spełniony, więc wpisując godziny chorobowe, urlopy itp., nie musisz przejmować się zmniejszaniem godzin "Z" - zwykłych.

Np. w danym dniu masz NCP=8, Z=8 i wpisujesz 5 godzin delegacji. Program sam ustawi Z=3.

Jeżeli jednak w w/w przykładzie wpiszesz 10 godzin delegacji, to program zasygnalizuje, że nie może tego uzgodnić (wyszłaby ujemna ilość godzin "Z") i nic nie zrobi, ponieważ nie wie, czy 10 godzin to pomyłka, czy należało by ustawić NCP=10. Nazywamy to niezgodnością godzin.

Jeżeli z pewnych przyczyn chcesz zmniejszyć lub całkiem wyzerować pracownikowi godziny w danym dniu, musisz przede wszystkim zmniejszyć lub wyzerować godziny NCP w tym dniu.obraz

Operacja "ECP/Uzgodnij godziny" uzgadnia godziny w zdanym miesiącu, pracownikom wybranym w okienku głównym oraz sygnalizuje niezgodność godzin.