Ewidencja Gruntów i Budynków (powiatowa)

obraz

W okienku głównym, w górnym menu, kliknij blok operacji "Ewid.Gr.i B". Pojawi się zestaw operacji jak na obrazku obok..

  • Nowa operacja (1) pozwala podejrzeć dane z powiatowej Ewidencji Gruntów i Budynków dla aktualnie wybranej osoby.
  • Używane wcześniej operacje (2) zostaną w pewnym momencie wyłączone.

Operacje (2) były stosowane, gdy w Ewidencji Gruntów i Budynków lub w naszej bazie danych brakowało numerów PESEL. Trzeba było tworzyć specjalne połączenia między w/w bazami. Teraz PESEL jest wszędzie (przynajmniej powinien być), można więc użyć operacji (1), która pokaże dane z Ewidencji Gruntów i Budynków, bez żadnych dodatkowych czynności.

Operacja (1) spełni swoje zadanie jeżeli jednak będą spełnione poniższe warunki.

  • Ze Starostwa Powiatowego pobrano dane GML (dawne SWDE) i wczytano przy pomocy naszego programu "Ewidencja gruntów" (fk2000ewGrB). Starostwa powinny udostępniać te dane urzędom bezpłatnie.
  • Dane ze Starostwa pobrano niezbyt dawno.
  • W danych ze Starostwa i w naszej bazie danych jest wpisany PESEL/REGON lub NIP.