Archiwum wydruków w fakturowaniu

Wstęp

obraz

Archiwum wydruków funkcjonuje w wielu różnych programach. Ogólne zasady opisaliśmy w odrębnym rozdziale. Dodajemy poniższy opis, ponieważ fakturowanie ma w tej materii pewną specyfikę, zależnie od profilu.

Profil pełny

obraz

Jeśli chcesz zapisać obraz faktury w archiwum wydruków, ustaw znacznik (1), ale musisz mieć zaznaczone "Rejestruj" lub "Księguj" (2). Przy zaznaczonym "Księguj" (2) dodatkowym warunkiem jest księgowanie na zadanym koncie (4).

Powyższe warunki potrzebne są do powiązania obrazu faktury z pozycją w rejestrze VAT lub z kontem. Dzięki temu powiązaniu możesz zobaczyć obraz faktury klikając "Archiwum" przy wybranej pozycji w REJESTRZE FAKTUR (fk2000f) lub przy koncie w KARTOTECE KONT (fk2000b)

W polu (5) możesz wpisać dowolny symbol. Program wstawi go na początku nazwy pliku, co ułatwi znalezienie faktury wśród wielu innych.

Profil "Fakturowanie"

Od profilu pełnego różni go jedno - nie ma tu znacznika "Księguj" (2), w związku z czym, obraz faktury może być powiązany tylko z pozycją w rejestrze VAT, natomiast powiązanie z kontem można uzupełnić w profilu "Księguj" (patrz następny rozdział).

Profil "Księgowanie"

obraz

W tym profilu księgujesz faktury, które zostały stworzona wcześniej (patrz poprzedni rozdział).

Czyli obraz jest już zapisany w archiwum wydruków, a tutaj można go tylko powiązać z kontem, o ile księgowanie jest na zadanym koncie (6) i ustawisz znacznik (7).