Tabela "Terminy płatności"

Wstęp

Operacja "Ustawienia/Terminy płatności" zarządza tabelą, używaną w kluczowych operacjach:

  • przypisa,
  • książeczki,
  • przypis dodatkowy.

Tabela ta określa terminy opłat. Na obrazku poniżej widać typowy rozkład miesięczny. Np. za miesiąc "2018-07" należy zapłacić do "2018-07-10" (1). W następnych rozdziałach pokażemy, że można określić rozkład kwartalny lub dowolny inny.

Edycja

obraz

Przycisk "Dopisz" (2) dopisuje do tabeli zadaną ilość pozycji (3). Pierwsza pozycja będzie dotyczyła opłaty za miesiąc (4) z terminem płatności (5). Jeżeli w pole "Cykl" (6) wpiszesz "1", następna pozycja będzie dotyczyła następnego miesiąca z terminem płatności przesuniętym o jeden miesiąc itd.

Ustawienie kursora w momencie kliknięcia "Dopisz" (2) nie ma znaczenia. Program układa pozycje miesiącami (10).

Generując terminy płatności, program nie omija sobót i niedziel. Zrobi to księgując przypis na koncie. Jeżeli jednak termin przypada na inny dzień wolny od pracy (inny niż sobota i niedziela), musisz sam skorygować termin płatności.

Możesz to zrobić klikając "Popraw" (7) lub podwójnie klikając w wybraną pozycję.

Przycisk "Usuń" (8) usuwa zadaną ilość pozycji (9), począwszy od wybranej.

Rozkład kwartalny i inny

obraz

Jeżeli chcesz ustawić rozkład kwartalny, w pole (11) wpisz ostatni miesiąc kwartału, w pole (12) odpowiedni termin płatności, natomiast w pole (13) wpisz "3". Otrzymasz rozkład jak na obrazku obok.

Program dalej liczy opłaty za każdy miesiąc, ale zapłata kumulowana jest na koniec kwartału. Np. do 2018-06-10 trzeba zapłacić za kwiecień, maj i czerwiec (14).

Wpisując w pole "Cykl" (13) inne liczby można generować różne rozkłady.

Możesz ustawić dowolny niecykliczny rozkład, posługując się przyciskiem "Popraw" (7).

Zachęcamy do własnych prób. Zmiany w tabelce nie powodują żadnych zmian w bazie danych.

Zasięg

Tabela ma zasięg lokalny, czyli trzeba ją ustawiać na każdym komputerze. Jest to pewna wada, ale najczęściej opłaty za śmieci naliczane są tylko na jednym komputerze, natomiast zaletą jest możliwość obsługiwania różnych kartotek z różnymi rozkładami terminów płatności.