Tabela "Terminy płatności"

Wstęp

Operacja "Ustawienia/Terminy płatności" zarządza tabelą, używaną w kluczowych operacjach:

  • przypis,
  • książeczki,
  • przypis dodatkowy.

Tabela ta określa terminy opłat. Na obrazku poniżej widać typowy rozkład miesięczny. Np. za miesiąc "2018-07" należy zapłacić do "2018-07-10" (1). W następnych rozdziałach pokażemy, że można zdefiniować rozkład kwartalny lub innym.

Edycja

obraz

Przycisk "Dopisz" (2) dopisuje do tabeli zadaną ilość pozycji (3). Pierwsza pozycja będzie dotyczyła opłaty za miesiąc (4) z terminem płatności (5). Jeżeli w pole "Cykl" (6) wpiszesz "1", następna pozycja będzie dotyczyła następnego miesiąca z terminem płatności przesuniętym o jeden miesiąc itd.

Ustawienie kursora w momencie kliknięcia "Dopisz" (2) nie ma znaczenia. Program układa pozycje miesiącami (10).

Generując terminy płatności, program nie omija sobót i niedziel. Zrobi to księgując przypis na koncie. Jeżeli jednak termin przypada na święta (inny dzień wolny od pracy, inny niż sobota i niedziela), trzeba samemu skorygować termin płatności.

Możesz to zrobić klikając "Popraw" (7) lub podwójnie klikając w wybraną pozycję.

Przycisk "Usuń" (8) usuwa zadaną ilość pozycji (9), począwszy od wybranej.

Rozkład kwartalny i inny

obraz

Jeżeli chcesz ustawić rozkład kwartalny, w pole (11) wpisz końcowy miesiąc pierwszego kwartału, natomiast w pole (12) wpisz termin płatności dla pierwszego kwartału. W pole (13) wpisz "3" i kliknij "Dopisz" (2). Otrzymasz rozkład jak na obrazku obok.

Program dalej liczy opłaty za każdy miesiąc, ale opłata kumulowana jest na koniec kwartału. Np. do 2018-06-10 trzeba zapłacić za kwiecień, maj i czerwiec (14).

Wpisując w pole "Cykl" (13) inne liczby można generować różne rozkłady.

Możesz ustawić dowolny niecykliczny rozkład, posługując się przyciskiem "Popraw" (7).

Zachęcamy do własnych prób. Zmiany w tabelce nie powodują żadnych zmian w bazie danych.

Uwaga!! Jeżeli ma być uchwalona roczna opłata za wywóz nieczystości (np. dla domków letniskowych), musi to być kwota podzielna na 12 równych części, W przeciwnym wypadku nie będzie można użyć tego programu.

Zasięg

Dla każdej kartoteki możesz zdefiniować inną tabele terminów.

W/w tabele mają zasięg lokalny, czyli trzeba je ustawić na każdym komputerze. Nie jest to wielki problem, ponieważ, przy pomocy przycisku "Dopisz" (2) i związanych z nim pól, robi się to szybko i sprawnie.