Rodzaj własności

obraz

W okienku głównym kliknij "Wymiar", następnie dwa razy kliknij w dowolny składnik podatku (najlepiej jakiś grunt). Pojawi się okienko, w którym można wpisać rodzaj własności.

Przyjęliśmy następującą symbolikę:

  • dz - dzierżawa,
  • nl - nadleśnictwo,
  • rt - rentowe,
  • ag - agencja (własności rolnej),
  • zz - zarząd.

Wymienione wyżej symbole używane są w niektórych wykazach i zestawieniach.

Oprócz tego użytkownik może stosować dowolnie inne symbole. Przy czym:

  • dz,nl,rt,ag - traktowane są jako dzierżawa,
  • zz - jako zarząd,
  • wszystkie pozostałe - jako własność.