PESEL, REGON, NIP

Wstęp

Dawniej w identyfikacji osób posługiwano się nazwiskiem, adresem, natomiast PESEL, REGON, NIP były czymś dodatkowym. Dzisiaj, w dobie powszechnej cyfryzacji, role się odmieniły.

Błędnie wpisany lub brakujący PESEL, REGON, NIP może uniemożliwić wykonanie operacji a nawet wywołać błąd, dlatego nasze programy kontrolują wpisywanie w/w identyfikatorów.

Programy podatkowe mają własną bazę adresową (PDAdresy), w której bardzo ważny jest PESEL lub REGON wpisywany osobom fizycznym lub niefizycznym i używany do wyszukiwania kont danej osoby. Jest tam też pole NIP.

Programy Fakturowanie (fk2000f), Rozrachunki (fk2000rr) i Przelewy (fk2000pp) używają zbioru "Adresy", w którym jest pole NIP.

W rejestrze faktur (fk2000rv) bardzo ważne jest pole NIP używane w JPK. Jest tutaj także pole REGON.

W programach Kadry (fk2000kadry), Płace (fk2000place) ważne są pola PESEL i NIP używane w "Płatniku" i PIT-ach.

PESEL

obraz

Składa się z 11 cyfr. Wszystkie inne znaki (litery itp.) są usuwane. W pierwszych sześciu cyfrach zapisana jest data urodzenia.

Jeżeli informacje mają być udostępniane podatnikom przez internet, pole PESEL (1) w programach podatkowych nie powinno być puste, W tym przypadku PESEL jest jedynym identyfikatorem, czyli konta bez PESEL-u nie będą dla podatnika widoczne.

REGON

Składa się z:

  • 7 cyfr - używany dawno temu,
  • 9 cyfr - najczęściej spotykany,
  • 14 cyfr - rzadziej spotykany.
Wszystkie inne znaki (litery itp.) są usuwane.

W bazie adresowej REGON wpisuje się w to samo pole co PESEL. Program po ilości znaków rozpoznaje, z którym identyfikatorem ma do czynienia.

Jeżeli informacje mają być udostępniane podatnikom przez internet, osoby niefizyczne w polu PESEL/REGON (1) powinny mieć wpisany REGON. W tym przypadku REGON jest jedynym identyfikatorem, czyli konta bez REGONU-u nie będą widoczne dla podatnika będącego osobą niefizyczną.NIP

Polski NIP składa się z 10 cyfr. Może być poprzedzony literami "PL", ale mogą się pojawiać NIP-y z innych krajów, wyglądające bardzo różnie.

Program najpierw usuwa z NIP-u spacje i myślniki; Sprawdza czy jest to poprawny NIP polski (jak wyżej). Jeżeli sprawdzenie da wynik negatywny, pyta czy to jest polski NIP. Jeżeli nie, przyjmuje go w zadanej postaci.

Porządkowanie

Programy używające identyfikatorów PESEL, REGON, NIP wyposażyliśmy w operację "Inne/Porządkuj PESEL, REGON, NIP".

Można przy jej pomocy zobaczyć pozycje (adresy) w których:

  • brakuje identyfikatora,
  • identyfikator jest błędny,
  • identyfikator się powtarza.

Można także usunąć z identyfikatorów zbędne znaki

  • PESEL,REGON - wszystkie oprócz cyfr,
  • NIP - spacje i myślniki.