Przesyłanie danych przy pomocy zapytań REST

Wstęp

Serwer do testowania przesyłu danych nie jest uruchomiony cały czas, jeżeli chcesz z niego skorzystać, zadzwoń najpierw na numer 74/815-20-20 lub 606-857-483.

Przykładowe zapytania, podane w specyfikacjach, możesz wpisać w przeglądarkę. Otrzymasz odpowiedź w formacie JSON zakodowaną algorytmem Base64.

Specyfikacja operacji

Propozycja organizacji witryny internetowej

Po zalogowaniu się podatnik najpierw widzi swoje niezapłacone należności (operacja 01). Z menu może wybrać widok wszystkich należności (operacja 02).

Wybiera konto - pojawia się menu odpowiednie do typu kartoteki z której jest to konto. (czytaj dalej "Typy kartotek").

W menu znajduje się pole "na dzień", które w różny sposób wykorzystywane jest w różnych operacjach.

Operacja 03 i 04 pokazuje dokumenty zaksięgowane na koncie. Klikając w dokument można przejść do widoku księgowań na danym dokumencie (operacja 05).Informacje dodatkowe

Mamy nadzieję, że poniższe informacje ułatwią porozumienie z osobami spoza społeczności użytkowników naszych programów.


Jak korzystać z testowego serwera

Na testowym serwerze znajdują się przykładowe dane jednego użytkownika.

 • W operacji 01 podaje się pesel 57070701111.
 • W operacji 03 i 04 można podać "nrkKonta", które pokazuje operacja 01 i 02.
 • W operacji 05 można podać "nrkDok", które pokazuje operacja 03 i 04.
W razie potrzeby możemy zwiększyć ilość danych.


Organizacja danych i słownictwo

 • Baza danych - zbiór kartotek. Przeważnie jedna firma ma jedną bazę danych, ale np. biuro rachunkowe będzie ich miało tyle, ile firm obsługuje.
 • Kartoteka - zbiór kont. Przykładowe kartoteki: podatek rolny, śmieci, podatek od nieruchomości. Nierzadko zdarza się, że np. podatek od nieruchomości jest w kilku kartotekach (osobno przedsiębiorcy, nierolnicy, garaże lub podzielone na pracowników urzędu obsługujących podatki).
 • Konto - dotyczy jednej osoby lub firmy, ale np. jedna osoba może mieć kilka kont w różnych kartotekach. Do konta przywiązane są dokumenty.
 • Dokument - Np. przypis, wpłata. Do dokumentu przywiązane są księgowania.
 • Księgowanie - podstawowa jednostka informacji, składająca się z następujących danych:
  • symbol należności,
  • przypis - kwota przypisu, odpisu,
  • wplata - kwota wpłaty, zwrotu.
 • Należność - np. raty podatku. Każda należność ma swój symbol należności i termin płatności. Najczęściej interesuje nas saldo należności (przypis-wplata), czyli podsumowanie księgowań z tym samym symbolem należności na danym koncie.
 • Należność zapłacona - jest to należność, której saldo=0 (przypis=wplata).
 • Konto opłacone - konto, na którym wszystkie należności są opłacone (przypis=wplata).
 • Odsetki od należności niezapłaconych - pokazywane są razem z należnością.
 • Odsetki zapłacone - odsetki zapłacone razem z należnością po terminie, tworzą odrębną należność z symbole "os".
 • Odsetki pozostałe - wszystkie pozostałe odsetki, tworzą odrębną należność z symbole "od".


Termin płatności i data wpłaty

Księgowania powiązane z dokumentem typu przypis/odpis mają kwotę w polu "przypis" i termin płatności w polu "termin". Księgowania powiązane z dokumentem typu wpłata/zwrot mają kwotę w polu "wplata" i datę wpłaty w polu "termin".


Typy kartotek

Księgowania na wszystkich kartotekach wyglądają tak samo, natomiast różnie wygląda naliczania podatków, opłat itd., w związku z tym nie każda operacja ma zastosowanie we wszystkich typach kartotek.

W specyfikacji podane są typy kartotek, dla których dana operacja ma zastosowanie. Jeżeli nie ma takiej informacji - operacja może być użyta do każdego typu kartoteki.

Poniżej podajemy wszystkie typy kartotek występujące w naszych programach.

 • 1 - podatek drogowy
 • 2 - podatek od nieruchomości
 • 3 - wieczyste użytkownie
 • 4 - czynsz dzierżawny
 • 5 - czynsz
 • 6 - łączne zobowiązanie
 • 8 - woda, ścieki, czynsz
 • 9 - dodatek mieszkaniowy
 • 10 - sprzedaż lokali
 • 11 - odpady komunalne
 • 12 - różne opłaty naliczane
 • 0 - inne nienaliczane