Należności nieściągalne

obraz

Ustawiając znacznik (1) można oznaczyć konta, z których należności są nieściągalne.


obraz

Następnie operacją "Zaległości / Nieściągalne" można sporządzić wydruk wszystkich należności nieściągalnych z podsumowaniem.

Odsetki będą policzone na zadany dzień (2).