Sprawozdania Rb - Wstęp

obraz

W tym dziale opisano operację "Wykazy/Sprawozdania Rb", która pozwala:

 • skompletować dane do sprawozdania Rb, korzystając z informacji zgromadzonych w bazie danych;
 • wygenerować plik .xml, który następnie można wczytać w programie "BeSTi@" lub "JSO BeSTi@".

W programie "BeSTi@" można

 • sprawdzić i uzupełnić dane;
 • zebrać dane z wielu jednostek podległych;
 • sporządzić wydruki;
 • złożyć elektroniczny podpis;
 • wysłać sprawozdania do RIO.

Operacja "Wykazy/Sprawozdania Rb" polega na wypełnieniu tabelek. Część danych można przekazać z operacji:

Część danych, trzeba wpisać ręcznie.

Wyżej opisany mechanizm można wykorzystać nie tylko do sprawozdań Rb; odpowiednio zebrane dane mogą być podstawą do wygenerowania księgowań.

W kolejnych rozdziałach znajdziesz opis:


Krótki opis funkcjonalności programów "SJO BeSTi@" i "BeSTi@"

Jednostki budżetowe (np. szkoły, przedszkola itp.) używają programu "SJO BeSTi@", natomiast JST - jednostki samorządu terytorialnego (np. urzędy gmin) używają programu "BeSTi@".

Jednostki budżetowe przekazują swoje sprawozdania do JST, które następnie przesyłąją je do RIO.

Program "SJO BeSTi@"

 • Import pliku XML wytworzonego w naszym programie.
 • Złożenie podpisów elektronicznych (podpisów zewnętrznych).
 • Eksport podpisanego pliku XML.
 • Przekazanie podpisanego pliku XML do jednostki samorządu terytorialnego przez ePUAP.

Program "BeSTi@"

 • Import pliku XML wytworzonego w naszym programie lub podpisanego pliku XML przekazanego z jednostki budżetowej.
 • Złożenie podpisu elektronicznego lub Weryfikacja podpisów.
 • Przesłanie do RIO.
 • Archiwizacja przesyłki.