Wydruki uniweralne - formy

Co to jest forma ?

obraz

W wielu programach, w różnych operacjach, użytkownik może sam modelować wydruki, które tworzone są na podstawie tak zwanych form.

Forma składa się z następujących elementów:

  • Fragmenty tekstu, które są nie zmieniają, jak miejsce wystawienia, nagłówek pisma itp. W przykładowym fragmencie formy, pokazanym obok, kilka z nich zaznaczyliśmy zieloną obwódką.
  • Elementy zmienne, tak zwane klucze, w miejsce których wstawiane są odpowiednie dane. Np. w miejsce klucza #data_zasw program wstawi odpowiednią datę, w miejsce klucza #nazwisko_adres - nazwisko i adres wybranej osoby itd. Klucze zawsze zaczynają się znakiem "#". Kilka z nich zaznaczyliśmy czerwoną obwódką.
  • Tak zwane klucze sterujące, określające położenie tekstu, czcionkę itp. Klucze sterujące zawsze zaczynają się znakiem "@". Kilka z nich zaznaczyliśmy niebieską obwódką.


Na obrazku poniżej pokazujemy wydruk wygenerowany na bazie przykładowej formy.

obraz

Zbiór form

Użytkownik może zdefiniować dowolnie dużo form.

obraz

W operacjach tworzących wydruki na podstawie form, znajdziesz przycisk "Zmień formę", "Forma" lub podobny (1).

obraz

Gdy klikniesz w/w przycisk, pojawi się okienko z formami do wyboru.

Zaznacz formę (2) i kliknij "Wybierz" (3).

Jeśli chcesz formę modyfikować, kliknij w nią dwa razy. (Patrz kolejny podrozdział.)

Do wyszukiwania użyj pól (4).

Przyciskami (5) możesz formę utworzyć, usunąć, itd. Polecamy przycisk "kopiuj", jeśli obawiasz się uszkodzenia formy podczas modyfikacji.

Przyciskami (6) możesz skopiować wybrane formy i przenieść je do innego systemu.

Edycja formy oraz kluczy lokalnych i globalnych

obraz

W tym okienku możesz modyfikować formę, a także zadeklarować klucze lokalne (7) i globalne (8).

Przyciskiem (9) możesz podejrzeć wydruk jaki generuje forma. Jest to bardzo pomocne przy jej tworzeniu i modyfikacji.

Przycisk (10) robi to samo co (9), ale najpierw pokazuje tabelę wszystkich kluczy, w której można wpisać teksty, jakimi mają być zastąpione.

Form ciągle przybywa (są to formy z różnych programów), dlatego sensowne nadawanie im symboli (11) ułatwi późniejsze wyszukiwanie.

Nie zapomnij na koniec kliknąć "Zapisz" (12).