Elektroniczny tytuł wykonawczy (e-TW-1)

Generowanie plików e-TW-1

obraz

Jeżeli tworzysz e-TW-1 (1), dane muszą spełniać dodatkowe wymogi.

  • Musisz podać kod US (2), do którego ma być wysłany e-TW-1. W internecie jest wiele stron z kodami US, np. tutaj.
  • Zakładka "część E" (3), pozycja 1,2 - treść musi być identyczna jak w słowniku podstaw prawnych, dodatkowo w pozycji 2 musi być po znaku "|" dodany kod podstawy prawnej także wzięty z w/w słownika. Dokładny opis znajdziesz w rozdziale "Należności".
  • Zakładka "część F" (5), pozycja 1,2 - treść musi spełniać pewne wymogi opisane w rozdziale "Wierzyciel".
  • Zakładka "ustawienia" (4), panel "e-TW-1" - wpisz "kod wierzyciela" ze słownika wierzycieli.

Po wpisaniu wszystkich potrzebnych danych klikasz przycisk (1). Pojawi się okienko wyboru folderu, w którym ma być zapisany plik. Program pamięta ostatnio użyty folder, dlatego w praktyce wystarczy tylko potwierdzić.

Program tworzy plik z rozszerzeniem .xml .
np.:e-TW-1 FP.3160.32. 9.2018.A.xml

Nazwa składa się ze stałego członu "e-TW-1" oraz numeru TW, z tym że jeżeli w numerze znajdują się znaki: /\:*?"<>| , program zastąpi je myślnikami.

Pliki lokuj w specjalnym folderze, w którym będą tylko e-TW-1 generowane na różnych komputerach. (Patrz dalej "Porządkowanie plików".)

Podpisywanie

Pliki utworzone w poprzednim rozdziale musisz podpisać elektronicznie. Różne firmy sprzedające podpisy elektroniczne mają różne programy do podpisywania.

obraz
obraz

W programie "KIR Szafir", w konfiguracji, ustaw XAdES (1) i koniecznie "Podpis otaczany" (2).

W dolnej części okienka wskaż pliki do podpisania. W okienku (3) zaznacz (podświetl) od razu wszystkie pliki, które mają być podpisane.

Zaznacz opcję "Trwały PIN". Nie będzie trzeba podawać PIN-u przy każdym podpisie.


obraz

W programie "ProCertum SmartSign", w bloku "Ustawienia/Podpis" ustaw "XAdES" (5) i "Podpis wewnętrzny" (6) ....

obraz

oraz poniżej zaznacz "Twórz podpis dołączony".

Porządkowanie plików

obraz

Osoba zajmująca się wysyłaniem e-TW-1 otrzyma do dyspozycji dodatkowo 3 programy.

obraz

Zalecamy utworzenie trzech folderów jak na rysunku obok (nazwy można zmienić).

Do folderu "eTTW1" będą trafiać e-TW-1 generowane na różnych komputerach.

Przed podpisaniem plików, użyj programu "kopiuj.bat", który przeniesie wszystkie pliki z "eTTW1" do "eTTW2", oraz dodatkowo skopiuje je do "eTTW3".

Od tej chwili wszystkie czynności będą odbywały się w "eTTW2", dzięki czemu unikniesz kolizji z plikami, które ciągle mogą napływać z innych komputerów do "eTTW1". Gdyby coś się nie udało, masz kopie plików w "eTTW3".

Programy takie jak "ProCertum SmartSign" nie tworzą dodatkowych plików (.XAdES), dlatego wystarczy podpisać pliki w "eTTW2", wysłać je a następnie usunąć. Nie używa się programów "przemianuj.bat" oraz "usuń.bat", dlatego nie musisz czytać dalej tego rozdziału.

obraz

Przy podpisywaniu programem "KIR Szafir", powstają pliki z rozszerzeniem ".XAdES", natomiast pliki ".xml" nie są już potrzebne.

obraz

Użyj programu "przemianuj.bat", który usunie pliki ".xml", pozostałym plikom obetnie rozszerzenie ".XAdES" (takich plików oczekuje US) i utworzy plik "przemianowane".

Plik "przemianowane" pełni rolę semafora. Jeżeli jest, nie zadziałają programy "kopiuj.bat" i "przemianuj.bat", natomiast wtedy i tylko wtedy może zadziałać program "usuń.bat".

Teraz możesz wysłać pliki e-TW-1 do US. Po wysłaniu użyj "usuń.bat", który usunie wszystkie pliki z "eTTW2".

Wysyłanie

Ze względu na dużą ilość tekstu, rozdział "Wysyłanie" umieściliśmy na osobnej stronie.