e-TW-1 - elektroniczny tytuł wykonawczy

Wstęp

Od 01.10.2021 tytuły wykonawcze można przekazywać tylko drogą elektroniczną i tylko w wersji e-TW-1(5). Ministerstwo Finansów udostępnia do tego celu internetową "Aplikację eTW", zwaną tutaj w skrócie "eTW".

W naszym programie, operacja "Zaległości/Tytuły wykonawcze/Tytuł wykonawczy (5)", generuje pliki .xml, które można wysłać przy pomocy eTW".

Zadania aplikacji eTW

obraz

Aplikacja eTW posiada dwa moduły spełniające następujące zadania:

Sporządzanie eTW (1):

 • Wczytuje plik .xml.
 • Sprawdza; pozwala wprowadzić poprawki.
 • Sporządza wydruk i zapisuje go w folderze "Pobrane".
 • Jesli plik .xml był poprawiany, zapisanie go w folderze "Pobrane".

Wyślij plik (2):

 • Wczytuje podpisany plik .xml .
 • Jeśli plik jest poprawny, wysyła go odpowidniego Urzędu Skarbowego.
 • Sprawdza status wysłanego pliku i pobiera UPO.

Etapy generowania i wysyłania TW

Wygenerowanie pliku .xml

Sprawdzenie i wydruk TW
 • Uruchom w internecie Aplikację eTW i w panelu "Sporządzenie eTW" (1) wczytaj w/w plik.xml .
 • Jeśli nie ma błędów, wygeneruj wydruk i zapisz go w folderze "Pobrane", jako plik .pdf .

Jeżeli Aplikacja eTW wykryje błędy ,
zalecamy powrót etapu Wygenerowanie pliku .xml. wygenerowanie TW.
Gdyby to było niemożliwe, w etapie Sprawdzenie i wydruk TW, należy wykonać dodatkowe czynności:
 • Poprawić błędy przy pomocy Aplikacji eTW.
 • Poprawiony plik .xml zapisać w folderze "Pobrane".
 • Na koniec, użyć operacji Podłącz pliki eTW, która przeniesie poprawiony .xml z folderu "Pobrane" do eTTW1.

Podpisywanie

Wysłanie