Słownik klasyfikacji


Definiowanie

obraz

Operacją "Ustawienia/Słownik klasyfikacji" możesz zdefiniować powiązania symbolu kartoteki (1) i symbolu należności (2) z:

  • nazwą należności (5),
  • klasyfikacją budżetową (4),
  • Lp. konta bankowego (patrz "Ustawienia/Konta bankowe") (3).
Obok symbolu należności (2) musi być podany symbol kartoteki (1), ponieważ w różnych kartotekach mogą być takie same symbole należności, które np. mają różne klasyfikacje budżetowe.

Nazwa należności (5) potrzebna jest np. na dowodach wpłat.

Klasyfikacja budżetowa (4) używana jest w zestawieniach budżetowych.

Lp. numeru konta (3) używa się tam, gdzie dla danej należności trzeba podać nr rachunku bankowego, a także w zestawieniach kwot przekazywanych na różne rachunki.

Pola wyszukujące (6) służą do wybierania definicji z zadnym symbolem kartoteki (1) lub należności (2).

Przyciskami (7) możesz dopisywać, usuwać i poprawiać definicje.

Przyciskami (8) możesz wpisać klasyfikację (4) lub nr banku (3) do wszystkich definicji wybranych w okienku.

Przycisk (9) przywraca słownik do postaci, jaką miał przed wywołaniem "Ustawienia/Słownik klasyfikacji".


Słownik lokalny/globalny

obraz

Masz do dyspozycji dwa słowniki

  • lokalny - dostępny tylko na swoim komputerze,
  • globalny - dostępny na wszystkich komputerach.

W menu kliknij "Ustawienia" (10) i wybierz słownik lokalny lub globalny.

Słowniki różnią się kolorem tła (11)

  • lokalny - zielone,
  • globalny - czerwone,
oraz nagłówkiem okienka (12).


obraz

W menu "Kopiowanie" (13) masz zestaw operacji, którymi możesz skopiować słownik do zbioru tekstowego (warto zrobić kopie "na wszelki wypadek"). Następnie możesz taką kopię wczytać do innego słownika np. na innym komputerze.

W szczególności możesz skopiować słownik lokalny do słownika globalnego. Ponieważ przyciski "Ustaw" (8) i "Przywróć" (9) dostępne są tylko na słowniku lokalnym, wygodniej i bezpieczniej jest stworzyć słownik jako lokalny, a następnie skopiować go do słownika globalnego.


obraz

W "Ustawienia/Parametry" wybierasz (14), którego słownika ma używać program na dowodach wpłat, zestawieniach itp.


Szczegóły dotyczące definiowania

Klasyfikację budżetową wpisuje się w następujący sposób
75616 0310/6
Czyli rozdział na 5 znakach, odstęp i paragraf.

Jeżeli w zestawieniach budżetowych chcesz mieć w podsumowaniach nazwy działów i rozdziałów, dopisz do słownika definicje, w których zamiast symbolu kartoteki i należności wpisz gwiazdkę, w klasyfikacji podaj numer działu lub rozdziału, a w nazwie oczywiście odpowiednią nazwę działu lub rozdziału.